2017-09-12

Höna från H&N International introduceras på den svenska värphönsmarknaden

Tidigt nästa år introduceras värphönshybriderna Super Nick och Brown Nick på den svenska marknaden. Bakom satsningen står European Layers Distribution (ELD) och H&N International med dotterbolaget H&N Sweden AB.

Detta betyder att de svenska äggproducenterna får ytterligare två värphönshybrider att välja på, förutom befintliga Lohman och Bovans. ELD är verksam med sina hybrider i ett antal europeiska länder och man vill växa.

– Vi tittar alltid på nya marknadsmöjligheter och nu tror vi att den svenska hönsmarknaden ska passa vår höna bra.
Det säger den holländske styrelseordföranden Symen van der Velde till Fjäderfä.

De svenska äggproducenterna har sedan lång tid tillgång till två goda värphybrider med Lohmann från Gimranäs och Bovans från Swedfarm. Dessa utmanas nu således från ELD (holdingbolag som står för European Layer Distribution) och H&N International som för närvarande (sedan augusti 2017) har 21 000 parentsdjur i karantänstall i Sverige.

H&N International har sin verksamheten spridd över ett antal europeiska länder. Nämnas kan Nederländerna, Spanien, Portugal, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Snabb utveckling
De linjer som nu 2017-2018 tas in i Sverige av H&N Sweden är Super Nick (en vit höna som introducerades på den internationella marknaden år 1988) och Brown Nick (en brun höna som introducerades 1965). Den sistnämnda uppges ha en speciellt kraftfull brunfärg som gör att man på äggskalsfärgen kan avgöra om ägget är värpt av denna höna, Brown Nick.

Utvecklingen har för dessa hönor varit snabb i flera länder, mätt i framgångar på marknaden. I Nederländerna introducerades hönan för tre år sedan och den har redan cirka en fjärdedel av marknaden, vilket betyder att det i landet finns minst 10 miljoner H&N-höns i produktion. Alltså mer än hela den svenska värphönsmarknaden.
I Portugal (som är en liten marknad) har man efter fem år tagit 80 procent av marknaden och i det betydligt större värphönslandet Spanien har H&N cirka tio procent av marknaden. I Storbritannien har man efter ett par år tio procent av marknaden, enligt Symen van der Velde.

Start i USA
Historiken kring H&N kan sägas ha tagit sin början 1945 då den USA-baserade genetikern Mr. Heisdorf i egen verksamhet korsade Kimber Leghorn med raser från Europa och Japan. Ur detta kom hönan ”Nick Chick” leghorn. Ett par år senare fann Heisdorf och bröderna Bert and Cliff Nelson varandra och hönans namn ”H&N” kommer således från dessa personers efternamn.

Från slutet av 1950-talet bedrevs uppfödning och testning av djurmaterialet av tyska Lohmann i Cuxhaven, den plats där Lohmann Tierzucht alltjämt finns. Samarbetet mellan H&N och Lohmann pågick fram till 1978 och återupptogs igen 1987 då H&N åter togs in under Lohmanns hatt och då etablerade man också bolaget H&N International. Många i den svenska fjäderfäbranschen och av Fjäderfäs läsare minns säkert också att H&N presenterades av Gimranäs på den svenska marknaden för cirka tio år sedan.

Hård konkurrens
Den fråga som i dag inställer sig är: Hur står sig hönorna Super Nick och Brown Nick gentemot de väl kända hönshybrider som Gimranäs med Lohmann respektive Swedfarm med Bovans med framgång i dag säljer på den svenska marknaden? Har denna höna en kvalitet och produktionskapacitet som gör att den kan ta sig in på den svenska marknaden?

Svaret kan givetvis inte presenteras i denna artikel då satsningen i Sverige från H&N Sweden är i sin linda. Styrelseordföranden Symen vad der Velde är dock optimistisk när Fjäderfä träffar honom strax före pressläggning av denna tidning.
– Vi har en höna av god kvalitet som passar utmärkt för hönshållning i frigående system. Hon är stabil med ett bra beteende. Dödligheten är låg och äggproduktionen hög. Men som alltid, så är graden av produktionsframgång också beroende av att foderkvalitet och management är av högsta klass, påpekar han.

Leveranser i början av 2018
H&N Sweden har i bolagets svenska karantänstall (ett kontraktstall i södra Sverige, ej ägt av H&N) just nu 21 000 höns, varav två tredjedelar är vita höns, Super Nick, och en tredjedel är bruna höns, Brown Nick.
De svenska reglerna säger att importerade daggamla kycklingar ska hållas i karantän tills alla erforderliga prover har tagits, vilket som tidigast kan avslutas vid vecka åtta till nio, enligt Christoffer Anderson. Upplägget betyder att man vid årsskiftet 2017-2018 kommer att kunna påbörja de första kläckningarna och att de första kycklingarna således blir leveransklara i början av 2018. Senare under våren blir unghönsen leveransklara, troligtvis under maj. Uppfödningen sker hos externa uppfödare och H&N Sweden AB säger i ett pressmeddelande att de första beställningarna av kycklingar och unghöns kommer att kunna göras i slutet av september 2017.

Kläckning i Flyinge
Christoffer Anderson och Symen vad der Velde säger att man till en början övervägde att investera i ett nytt kläckeri med nya maskiner. Men en så stor satsning från början, när man introducerar en produkt på en ny marknad, bedömdes som vansklig. Till detta ska läggas att man i ett nytt kläckeri också måste ha tillgång till kunnig personal. Sammantaget gjorde dessa båda faktorer att man sökte ett befintligt kläckeri i Sverige för samarbete och valet föll på SweHatch som ägs av Scandi Standard där som bekant även till exempel Kronfågel ingår.

Det blir således i ett kläckeri för slaktkyckling som den nya värphönan kommer att kläckas och Christoffer och Symen förklarar att man har funnit en bra lösning tillsammans med SweHatch och dess vd Erik Hult.
– Kläckningen av vår hybrid kommer att ske separerat från kläckeriets övriga verksamhet och det gäller även det efterföljande arbetet med våra kycklingar inkluderande könssortering och vaccination (Marek). Vi är mycket nöjda med denna lösning där vi får tillgång till både kläckeriet och den kompetens som finns inom SweHatch, säger Christoffer Anderson.

Volymen, utifrån karantänflockens storlek, upplägget på SweHatch samt bedömningen av hur introduktionen på den svenska marknaden kan inledas, är 50 000 kläckta hönkycklingar var tionde dag. Totalt uppger man dock att man på årsbasis har resurser för mer än två miljoner värphönskycklingar.

Introduktion under våren
Kontrakt med unghönsuppfödare har också förberetts och unghöns ska kunna säljas på den svenska marknaden under våren 2018, enligt ovan. Det betyder att vi under sommaren, om planerna inom H&N Sweden AB går i lås, kommer att se ägg producerade av hönorna Super Nick och Brown Nick packas i Sverige.

Organisationen i övrigt inom den svenska delen av H&N Sweden består av Symen vad der Velde som styrelseordförande och han arbetar från Holland med besök i Sverige vid behov. Christoffer Anderson är vd och håller i trådarna i starten av detta projekt men han uppger att man söker en svensk vd för verksamheten som kan ta över efter Christoffer. Både Symen och Christoffer framhåller att de har tillgång till veterinärer och annan expertis inom ELD och H&N International.

Sven Secher
Artikeln har publicerats i Fjäderfä nummer 7-2017 som kom ut den 15 september 2017. I papperstidningen finns även bilder på de båda ovan intervjuade personerna.
Läs även pressmeddelandet från företaget H&N Sweden AB genom att klicka här


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.