2017-09-12

Mikael Gilbertsson: Branscharbetet är viktigt!
”Vi behöver engagerade äggproducenter”

– Det är viktigt att vi äggproducenter engagerar oss i Svenska Ägg och vi behöver både producentrådet och hela Svenska Ägg där alla produktionsled är samlade.
Det säger Mikael Gilbertsson som vid stämman i maj avgick som förtroendeman inom Svenska Ägg.

Att Mikael avgår från just producentrådet och styrelsen i Svenska Ägg samtidigt som han säger att det är så viktigt med engagemanget i branschorganisationen kan verka motsägelsefullt. Paradoxalt. Men förklaringarna är flera.

Dels menar Mikael att man inte ska sitta för länge på förtroendeposterna, dels att man när man sitter där ska ha möjlighet att vara aktiv. Och delvis förklarar Mikael sin avgång med en nyförvärvad gård. Där, på Mörby gård vid Odensbacken i Örebro län, finns 290 hektar utmärkt växtodlingsmark att ta sig an. Med arrende runt gården blev tillskottet våren 2017 totalt 360 hektar.
– Jag har varit engagerad ett tag i Svenska Ägg och det har varit givande. Och jag tycker att det är viktigt att vi är med och jobbar i föreningen, säger Mikael Gilbertsson.

Han menar att vi alla måste hjälpas åt att stimulera äggproducenter att engagera sig i branschgemensamma frågor och ett bra och givet forum för det är Svenska Ägg.
– Vi producenter behövs. Producentrådet är givet men vi bör även ta plats i Svenska Äggs styrelse.

Vill flytta stämman
Att kombinera förtroendeuppdrag med ett aktivt liv som bonde och företagare kan vara svårt. Konflikten mellan branscharbetet och jobbet hemma på gården är något som man måste hantera.
– Jag föreslår här en förändring: Flytta stämman från maj månad. Då har vi alla fullt upp med annat, oavsett hur sen eller tidig våren är. Hur skulle det vara att ha stämman i månadsskiftet mars-april?
– Med en bättre tidpunkt för stämman skulle nog fler äggproducenter möta upp. Hoppas jag.

När det gäller den aktuella certifieringen av det svenska ägget så menar Mikael att det är rätt väg att gå och detta är en typisk fråga som måste tas gemensamt av hela branschen, vilket görs inom Svenska Ägg.
– Andra gemensamma områden är foderfrågor som senast med det ekologiska fodret, veterinära frågor samt lagar och regler med myndighetskontakter.

Företagsledare
Markarealen i på Mörby gård, enligt ovan, läggs till de dryga 1 200 hektar som familjen Gilbertsson brukar på Stjernsunds gård vid Askersund och norra Vättern. Detta inkluderar då arealer på några näraliggande arrendegårdar.
Stjernsunds gård har också nötköttsproduktion omfattande mer än 200 kalvande nötdjur. Betesarealen är drygt 180 hektar och skogsarealen 400 hektar.
Äggproduktionen startades år 2001 med 14 700 höns. I dag har man 126 000 hönsplatser, varav 18 000 är ekologiska.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Stjernsund och Mörby bildar en riktig kretsloppsgård med skog, växtodling (delvis ekologisk), nötköttsproduktion samt äggproduktion. Plus uthyrning av hus och bostäder. Det är således en omfattande verksamhet där Mikael fyller sina dagar som företagsledare, just nu utan engagemangen i Svenska Ägg.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 7-2017.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.