2017-10-17

Sambesök gör det enklare

Det är mycket som ska klaffa vid installation av ny hönsinredning. Tekniskt och med planering av insättning av djur. Men dessutom har djurägaren att hantera besök av ett antal besiktningsmän. Fjäderfä var med vid ett så kallat sambesök hos äggproducenten Stefan Almqvist.

Antalet lagar, regler och frivilliga branschprogram som djurägaren har att följa är som bekant många. Och detta ska också kontrolleras av både myndigheter och branschens experter, vilket gör att en hönsägare eller kycklinguppfödare får många besök. Inte sällan besvärande många, vilket kostar tid, det vill säga pengar, för lantbrukaren.

Sambesök, då flera inspektörer och rådgivare kommer samtidigt till exempelvis en äggproducent är inget nytt. Det har nämligen blivit bättre med åren med samarrangemang” av detta slag. Det menar Svenska Äggs produktionsrådgivare Alexandra Jeremiasson som sedan 2009 har besökt många äggproducenter för kontroll och inbesiktning enligt Svenska Äggs omsorgsprogram.

Åtta på besök samma dag
Ett färskt exempel på denna typ av samordning då Fjäderfä var med, var en dag i september 2017 hos Stefan Almqvist i Tågarp utanför Falkenberg. Som framgår av artikel på föregående sidor så har Stefan satt in ny hönsinredning i Roland Bengtssons hönsstall och på samtidigt besök denna ”samordningsdag” var:
Alexandra Jeremiasson, Svenska Ägg, för besiktning av Svenska Äggs omsorgsprogram, avseende teknikdelen (djurbesiktningen sker vid ett senare tillfälle när hönsen varit i produktion en tid)
Magnus Jeremiasson, Svenska Ägg, för inbesiktning i frivilliga salmonellaprogrammet
Sofia Åström, länsstyrelsen i Hallands län, för slutbesiktning av förprövningsbeslutet.

På plats denna dag finns även leverantörerna av inredningen, Lennart Öman och Peter Skoglund från Victorsson. Dessutom Claes Björck som mångårig foderrådgivare på gården, samt undertecknad redaktör. Det blir inklusive undertecknad redaktör sju personer + äggproducenten Stefan Almqvist, således totalt åtta personer. Alla med sina intressen och kunskaper. Dessutom var Peter Dyberg (bild till höger) från Scandinavian Electronic på plats samma dag för översyn av larmfunktionerna.
På sidorna 49-50 så utvecklar Alexandra Jeremiasson och Sofia Åström de positiva effekterna av samordnade gårdsbesök.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2017.

Läs även:
Gemensamt på plats
Flera fördelar

Fjäderfä besöker Stefan Almqvist även i en annan artikel. Länk:

http://www.fjaderfa.se/?p=21374&m=3223#.WeYF4IXaKt8

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.