2018-01-18

Välkommen till Svenska Äggs årsstämma den 8 mars!

I år provar vi ett lite nytt upplÄGG för årsstämman, och hoppas att det kommer passa dig som medlem.  Översiktligt program nedan.
Dag: 8 mars.
Plats: PM & Vänner i Växjö.

Vi planerar för en fullspäckad dag på PM & Vänner i Växjö med rådsmöten, producentmöte, stämmoförhandlingar och intressanta föredrag. Bland annat kommer en representant från Från Sverige för att berätta om deras arbete med svenskmärkning. Dagen avslutas sedan med en festmiddag i glada vänners lag.

Översiktligt program:
08.30           Packerirådsmöte och producentrådsmöte
09.30           Förmiddagskaffe
10.00           Producentmöte, kläckeri- och uppfödningsrådsmöte, samt  
                   foderrådsmöte
12.00           Lunch
13.00-17.00  Årsstämma samt föredrag
19.00           Fördrink och därefter middag.

Fullständigt program samt anmälningshandlingar kommer i kallelse till Svenska Äggs medlemmar samt i Fjäderfä nummer 2-2018 som kommer ut den 15 februari 2018.
 
Börja med att boka in dagen så länge.
Varmt välkomna till Växjö den 8 mars!
Hälsar Svenska Ägg!


Detta publicerades i tidningen Fjäderfä nr 1-2018.