2018-03-09

Danägg-koncernen:

Ännu ett tillfredställande resultat

Danæg redovisade i samband med sin årsstämma i början av mars 2018 ett ekonomiskt resultat som koncernen beskriver som tillfredsställande, och ett av de bästa. Utdelning till medlemmarna sker också.

Vi återger nedan koncernens pressmeddelande i sin helhet.


 

· Danägg levererar för tredje året i rad ett tillfredställande resultat
· Koncernens fyra dotterbolag bidrar positivt till årets resultat
· Stark utveckling på export – hård konkurrens och stort prisfokus på de nordiska hemmamarknaderna.


Danägg-koncernens bokslut för 2017 blev ett av koncernens bästa med ett resultat före skatt (EBT) på 55 miljoner kronor – nästan på nivå med rekordet från år 2016 på 59,3 miljoner kronor. Generalförsamlingen i Danägg Holdning A/S bolagsstämma ger utdelning till sina ägare, Danägg et al. och dessutom har Danägg a.m.b. valt att distrubuera 23,7 miljoner SEK till sina danska och svenska medlemmar.
Resultatet är tillfredställande eftersom det varit ett av de mest turbulenta åren i äggbranschen någonsin. Året har präglats framförallt av den stora strukturomvandlingen från burägg till alternativa ägg, fågelinfluensa i en lång rad länder, samt fipronil-affären i Europa.

God utgång på ett utmanande år
”2017 har verkligen varit ett krävande år för alla aktörer i äggbranschen, och därför är vi glada över att Danägg-koncernen för tredje året i rad levererar ett bra resultat. Den stora turbulens företrädesvis på den europeiska äggmarknaden, har krävt många beslut och stor handlingskraft, säger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.

Resultatet för 2017 beror på ett målinriktat fokus på att hela tiden optimera och utveckla vår samlade produktion, samtidigt som att vi fortsatt investerar i vår kommersiella verksamhet. På exportmarknaderna har vi upplevt en god utveckling, medan konkurrensen på våra nordiska hemmamarknader har varit hård och mycket prisfokuserad, särskilt under det andra halvåret då den europeiska fipronil-affären på ganska kort tid medförde stora prisökningar på ägg, säger Jann Dollerup Vig Jensen.

Koncernchefen rosar ägarnas förmåga att ändra produktionsformerna i takt med marknadskraven.

-Strukturförändringen från burägg till andra produktionsformer genomförs snabbare än förväntat av Danäggs medlemmar. Det har gått väldigt bra och understryker än en gång att vi har kompetenta och engagerade producenter som också vill vara med att utveckla Danägg-koncernen, konstaterar han.

Ny strategi för framtida tillväxt
Danägg-koncernen har under de senaste tre åren varit inne i en riktigt positiv utveckling och genomförde i höstas en ny strategiprocess – ett år tidigare än förväntat. Resultatet av processen blev koncernens nya strategi för 2018-2021, ”Ready for the next level”, som är koncernens hittills mest ambitiösa strategi.

”Den nya strategin visar tron på våra framtida utvecklingsmöjligheter. Kursen för de kommande åren är nu lagd och det pågår en rad strategiska projekt. Senast genomförde vi ett uppköp av det danska packeriet, Henriettelund, som redan nu är integrerat i vår övriga verksamhet. Vi är på rätt väg, och vi vill under kommande år stärka våra positioner som marknadsledare i Norden inom ägg. Med ett 50/50-ägande mellan Danägg a.m.b.a och DLG a.m.b.a. har vi fått ett ännu starkare upplägg för att nå de strategiska målsättningar för Danäggs framtida tillväxtambitioner, säger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.

 

Ytterligare upplysningar:

Jann Dollerup Vig Jensen, koncernchef, mobil +45 23 47 07 97
Lars Lunding, styrelseordförande, mobil +45 24 23 40 11


 

  • Nyckeltal för Danägg-koncernen
2017
2016
2015
  • Omsättning, mio. kr.
1 669
1 671
1 626
  • Primär drift (EBIT), mio. kr.
58,8
66,4
50,8
  • Resultat före skatt (EBT), mio. kr.
55,1
59,3
46,3
  • Årets resultat (EAT), mio. kr.
43,1
45,7
36,0
  • Egenkapital, mio. kr.
278,1
283,6
261,0
  • Soliditetsgrad, %
68,8
70,9
67,2
  • Egenkapitalets förräntning, %
20,7
22,7
20
  • Antal anställda
256
252
244