2018-10-09

Hårdare antibiotikakrav vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har reviderat hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon.
Uppdateringen gör det möjligt för offentlig sektor att ställa tuffare krav på minskad antibiotikaanvändning vid upphandling.


Ökad antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan och inom den globala animalieproduktionen är antibiotikaanvändningen i dag för stor.
Översynen görs i samråd med upphandlare, leverantörer, branschorganisationer och myndigheter.

Det skriver Upphandlingsmyndigheten i ett meddelande den 9 oktober 2018, och fortsätter:
– Utgångspunkten har varit tydliga krav som är relevanta ur miljö och djurskyddssynpunkt. Målet är att användningen av antibiotika ska minimeras, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Källa: Oktober 2018, Upphandlingsmyndigheten
Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä nr 8-2018.