2018-10-10

Fluglarver
testas som foder till värphöns

Vapenflugelarver har en fantastisk potential att göra om organiskt avfall och restprodukter till foder och de är särskilt attraktiva som proteinfoder för fisk och fjäderfä.
Vreta Kluster har en insektsbod där vapenflugelarver odlas. Dessa har bland annat använts till utfodring av abborrar och en förhoppning är att de framöver även ska ges till fjäderfä.
Holland ligger i framkant på detta område och Vreta Kluster anordnade tidigare i år en resa dit för att för att ta del av pågående forskning. Med på resan var två fjäderfäproducenter och forskare från SLU, samt undertecknad Malin Alm, Vreta Kluster.

Insektsfrågan är högaktuell. 2017 godkändes uppfödning och användning av utvalda insekter som råvara i fiskfoder. Insekter är en klimatsmart proteinkälla och förhoppningen är att det också blir godkänt för användning i annan djurproduktion, exempelvis till fjäderfä. De insekter som används är bland annat mjölmask och larv från Vapenflugan, så kallad BSF (Black Soldier Fly). Det pågår redan flera forsknings- och utvecklingsprojekt i Europa, där Holland ligger långt fram med både forskning och företagande. Även Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) forskar på insekter som avfallshanterare och foder.

Ökad sysselsättning i ströbädden
På högskolan Aeres i Dronten pågår försök med vapenflugelarver till värphöns. Hönsen har bland annat fått levande larver tilldelade på olika sätt. Dels som en dagsgiva i fodertråget eller i ströbäd-den, samt i ett led har larverna levt i gödseln under gödselbingen och själva krypit upp och ramlat ner i ströbädden när de var mogna. Larverna befinner sig ca 2v. i ett larvstadie och går sedan in i ett puppstadie. När de ska bli puppor vill de gärna vara på en torr plats, därav sker en naturlig förflyttning från gödseln. I en annan studie tilldelades levande larver i olika typer av rör med hål som hönorna kunde picka i. Vissa resultat visade positiva effekter på aktivitet (tex ökad sysselsättning i ströbädden), befjädring och produktion för de hönor som fick larver i jämförelse med kontrollgrupper som inte fick larver. De hönor som fick larver som själva kröp upp ur gödseln och ramlade ner i ströbädden visade i vissa fall bättre resultat jämfört med de som fick larver tilldelade i ströbädden en gång per dag. Resultaten tyder på att den oförutsägbara faktorn, att larver kan dyka upp lite när som helst, skulle kunna haft en positiv inverkan på hönornas välbefinnade.

Begränsning av regelkrav
Trots möjliga positiva effekter av att ha larver levande på gödseln inne i stallet, är det av regelskäl inte sannoligt att man kommer få föda upp larver på det sättet. Däremot kanske tilldelning av en mindre mängd levande larver på olika sätt kan användas för att öka hönornas sysselsättning och välbefinnande. Detta planeras att undersökas framöver i studier vid SLU. För att kunna ersätta exepelvis fiskmölet i ekofodret idag krävs hantering och uppfödning av betydligt större mängder larver. Huruvida detta är möjligt är fortfarande ovisst, men även här pågår viss forskning.

Besökte insektslabb och insektsuppfödare
Under vistelsen i Holland besöktes även ett insektslabb där man testade olika sätt att föda upp insekter samt ett insektsföretag. Företaget Wadudu föder upp och säljer vapenflugelarver samt mjölmask som foder. När vi kliver in i djurutrym-mena möts vi av mängder av plastbackar staplade på varandra i olika rader. I backarna myllrar det av larver eller baggar i olika livsstadier. Ägaren till företaget är väldigt öppen med sin produktion och delar gladeligen med sig av sina metoder och erfarenheter. Han deltar även i många samarbets- och utvecklingsprojekt tillsammans med högskolorna. Många andra insektsföretag verkar mer bakom stängda dörrar och är absolut inte villiga att dela med sig av arbetssätt och ta emot besök. Därför är vi särskilt tacksamma för att vi fick möjlighet till detta spännande möte och utbyte av erfarenheter.

Text och foto:
Malin Alm, Projektledare Vreta Kluster
malin.alm@vretakluster.se
Publicerat – med bilder – i Fjäderfä nr 8-2018


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.