2018-10-20

Förändringar inom hönsslakten

Målet är givetvis att ta hand om köttråvaran när uttjänta värphöns slaktas och det har under flera år jobbats för detta på flera håll i branschen och det arbetet fortsätter. Just nu sker också vissa förändringar hos några slakterier.

Det fanns en tid (för några decennier sedan) när slakthönan hade ett värde som kom äggproducenten till del. Och det yttersta målet är givetvis att återupprätta denna situation; att äggproducenten ska kunna få betalt för den uttjänta hönan. Förhoppningar har funnits i många år om att detta ska kunna förverkligas och små steg tas. Men resan är inte enkel, det visade Scandinavian Organics omfattande satsning på förädling av ekologiska höns i mitten på 2010-talet. Men även såväl Håkantorp som Skånefågel med samarbetspartners jobbar för detta.

Steget före, innan förädling och försäljning av hönsköttet, ligger som bekant slakten och här sker för närvarande en del förändringar. Undertecknad har inte lyckats få fram fullödig information före pressläggning av denna tidning men jag väljer ändå att här kort kommentera läget.

Både Håkantorp och Skånefågel förändrar. För Håkantorps del i västgötska Vara, handlar det om delvis ny bemanning med fler som talar svenska, enligt uppgift. Men också om fortsatt arbete för att kunna sälja hönsköttet.
För skånska Skånefågel handlar det om ny organisation. Slakten i Åsljunga fortsätter men den övertas nu av ett entreprenadföretag: Skånes Fjäderfä Slakteri. Detta medan Scandistandardägda Skånefågel med partners koncentrerar sig på förädling av hönsråvaran. Skånefågel köper alltså in slaktade kroppar från Skånes Fjäderfä Slakteri och här finns en strävan att kunna sälja  hönsköttet i moderna produkter.
Nämnas kan också att det finns andra uppköpare av hela höns och hönsprodukter, som till exempel Ekopallen.

Chickpulp fortsätter med sin mobila slaktverksamhet där gasning sker vid stallet och råvaran omgående omvandlas till minkfoder för transport till Danmark.

Gasning med leverans oftast till Svensk Lantbrukstjänst är ett alternativ som få föredrar men ändå måste nyttja, i brist på andra alternativ. Att långväga transportera värdelösa hönskroppar till Svensk Lantbrukstjänst (ägt av Konvex och Köttföretagen) till Karlskoga är ett föga attraktivt alternativ.

För norra Sverige finns det fler varianter, med exempelvis tillgång till krematorium men de flesta norrlandshöns gasas ändå och körs till Karlskoga.

Gotland har (av geografiska skäl liksom Norr-land), sin särpräglade problematik och där används flera olika metoder. Håkantorp hämtar på Gotland men även Chickpulp tar båten när tillräckliga volymer kan samordnas.

Det pågår också ett utvecklingsarbete på flera håll i landet för att man ska kunna undvika transporter och det handlar om “tryckkokare för hygienisering” i empelvis mobila containrar och målet är ofta där att använda hönsen i biogasanläggningar för produktion av gas för olika ändamål.

Fjäderfä återkommer i ämnet.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2018