2018-10-10

EU-rapport pekar på brister i Thailändsk kyckling
“Man håller inte det man lovar”

Uppfödningsformerna är utformade för att följa och efterlikna EU:s krav men det har man delvis misslyckats med.
Så uttalar sig EU efter att ha granskat Thailands kycklingproduktion, enligt nyhetssajten www.euromeatnews.com.

Källa till denna artikel är: www.euromeatnews.com/Article-EU-reports-deficiencies-in-Thais-control-system-for-poultry

Kontrollerna har skett genom att revisorer från EU-kommisionens direktorat Health and Food Safety under början av året bland annat studerade ett laboratorium, fem slakterier och styckningsanläggningar samt tre förädlingsföretag. Dessa representerar en väsentlig del av Thailands export av kyckling till EU.

EU har under flera år studerat den Thailändska kycklingproduktionen och skälet till detta har givetvis varit den starka konkurrens som thailändsk kyckling utgör för den europeiska. Men från EU framhålls att det även handlar om medborgarnas hälsa. Man vill undvika att EU-medborgarna blir sjuka av importerad kyckling.

Redan år 2013 konstaterade EU att det fanns uppenbara skillnader mellan det som presenterades på papper från Thailändsk sida och det som i praktiken görs. I klartext betyder det att utlovade program och kvalitetskrav inte fullföljdes i verklig handling. Det gäller till exempel att myndigheterna inte kontrollerar verksamheten så som är utlovat, vilket också betyder att ansvariga myndigheter inte kan säkerställa (garantera) att utställda kvalitetskriterier för exportprodukter uppfylls.

Enklare uttryckt, enligt EU:s granskande revisorer, så är det osäkert om vissa thailändska exportörer håller det som man utlovar, eftersom Thailands kontrollsystem är otillräckligt. Revisorerna menar därför, enligt Euromeatnews, att man måste gå vidare och kontrollera fler av de Thailändska exportörerna av fjäderfäkött. 

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2018


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.