2018-12-06

Nu blir Joacim inte irriterad lika ofta

– Jag har noterat att jag blir irriterad färre gånger varje vecka. Vi har fått en lite bättre ordning och organisation för vad vi vill göra och för uppföljningar av om det som vi har bestämt blir gjort.
Det sa Joacim Närkeby när frågor om ledarskap och företagsutveckling lyftes på Svenska Äggs Kontaktdagar.

Vi berättade i Fjäderfä nummer 7 (september) om processarbetet på Närkesberg hönseri där begrepp som såväl “bättre struktur” som “visioner” ingående bearbetas. Under kontaktdagarna i oktober berättade Joacim Närkeby på Närkesberg hönseri om hur arbetet fortskrider och vilka förändringar som de noterar i företaget.

Noteringar förtydligar
– Genom processarbetet har vi lyckats sätta lite mer fokus på saker som inte fungerar riktigt som vi vill att de ska fungera. Detta sätter större press på oss själva, leverantörer och andra personer som vi job-bar tillsammans med. Vi har nu mer dokumentation som stöder arbetet; att det finns nedskrivet vad som är sagt och vad som har blivit gjort är bra och vi har även skapat oss en tydligare mötesordning, kan man säga.

Arbetet med att styra upp arbetet i företaget påverkar varje individ som deltar i detta, inte minst för ägarfamiljen. Så här säger Joacim:
– Vi skiljer nu på privatliv och arbete på ett bättre sätt.
Företagskonsulten Elisabeth Brinckmann sa att det gläder henne och Folke att det har hänt en hel del inom Närkesberg hönseri, när hon per länk kopplades in i samtalet på Kontaktdagen den 18 oktober 2018.
– Jag tror att det är viktigt att ni fortsätter att kommunicera kring de mål som ni har satt upp och att ni verkligen håller i den inriktning som ni har arbetat fram.

Hoppa mötet – för att istället jobba?
Joacim instämde med Elisabeths synpunkter kring vikten av att fortsätta processarbetet med att säga:
– Jo, jag tror också att det är viktigt att vi försöker att upprätthålla det som vi har åstadkommit, så att allting inte återgår till tidigare läge. Till exempel kan det lätt bli så med måndagsmötena – när det är mycket att göra – att man säger “i dag hoppar vi mötet och jobbar istället”.

Kompetensinventering
Nu jobbar man vidare med bland annat en kompetensinventering hos personalen på Närkesberg hönseri. Frågor som utreds är sådant som “vilka arbetsuppgifter kan var och en i personalen utföra effektivt med god kunskap och gott resultat? Vad vill var och en lära sig mer om?”
Beslutet så här långt har bland annat blivit att Pontus, Vitas och Maria i företaget ska gå utbildningar som ViljaLysa håller i. I detta arbete ska de ska skriva sina befattningsbeskrivningar.
­– Då får vi se om de stämmer med det som de gör i dag och med vad vi tycker att de ska göra, säger Joacim.

Folke Brinckmann påpekade att det krävs att man har tålamod och att man håller i de levande och konkreta mål som har tagits fram och forlöpande tar fram.
– Ställ frågor som: Hur följer vi upp? Hur gör vi hela personalen delaktig?
– Vi har redan nu fått en förbättrad delaktighet bland personalen i företaget och kommunikationen har förbättrats. Det är bra, inte minst för mig. Jag har noterat att jag inte blir irriterad lika ofta nu längre, sa Joacim Närkeby.

Sven Secher

Publicerat i Fjäderfä nr 9-2018.
Mer läsning
om möjligheter för fortbildning och företagskurser finns i Fjäderfä nummer 7-2018.
Läs också mer om Kontaktdagarna i Fjäderfä nr 9-2018.