2018-12-05

Skärpta EU-regler för användning av antibiotika till djur

Äntligen, kan man som svensk djurhållare utbrista. Detta med anledning av EU-parlamentets beslut om att stoppa den förebyggande användningen av antibiotika inom unionens djuruppfödning.

Resistensproblematiken är ett i dag välkänt problem  och nu har EU-parlamentet, efter en lång tids mangling, beslutat om lagstiftning (som uppges ska träda i kraft år 2021) som förbjuder rutinmässig användning av antibiotika till hela djurgrupper. Framgent ska alltid krävas förskrivning av veterinär. Undantag uppges kunna ges vid epidemier bland till exempel fåglar.
För de länder som ligger högst i den löpande användningen av antibiotika blir konsekvenserna givetvis störst och det  är länder som Cypern, Italien, Grekland, Spanien, Portugal med flera.
Enligt den nya lagstiftningen måste kött som importeras till EU produceras enligt samma regler. Man ska även se över tillverkningen av antibiotika, för att minska utsläppen till miljön även från detta led. Däremot kommer inte nu, någon lagstiftning mot att förskrivande veterinärer ska sälja antibiotika (något som inte förekommer i Sverige).
Sverige ligger som bekant före med förbud mot förebyggande användning av antibioitika sedan 1980-talet. Kampen under senare år har i Sverige mer handlat, dels om humansidans användning av antibiotika med förskrivning till människor, dels om att förmå staten själv att servera mat som är producerad utan okontrollerad antibiotikaanvändning till serveringar inom sjukvård och på skolor.
Vi berättade i förra Fjäderfä om regeringens åtgärder för hårdare antbiotikakrav vid offentlig upphandling och detta kommenteras i denna tidning av Maria Donis på sidan 28 i Fjäderfä nr 9-2018.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 9-2018.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.