2018-11-16

Duvpest på flera håll i landet

“Riskårstiden” är här. Kontrollera dina djur extra noga.

Information om utbrottet av newcastlesjuka för cirka en månad sedan (oktober 2018) finns på Fjäderfäs hemsida och naturligtvis mer ingående på främst dessa myndigheters sidor: www.jordbruksverket.se och www.sva.se. Detta ND-utbrottet gällde en gård med cirka 5 000 värphöns i Mölndals kommun i Västra Götalands län.

Duvpest på flera håll
I skrivande stund har inga fler utbrott av ND rapporterats men duvpest konstateras upprepat på olika håll hos vilda duvor, bland annat i Varberg. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att smittan också drabbat vilda duvor i Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm och Enköping.

Utbrott med förhöjd sjuklighet och dödlighet hos duvor, där duvpest kan misstänkas, har även rapporterats från andra delar av västkusten, från delar av Skåne och från Kalmartrakten. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Håll hårt på hygienen
– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

SVA följer sjukdomsläget hos vilda djur, inklusive fåglar, och rapporter om ökad sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar kan följas upp för att undersöka bakomliggande orsak. Myndigheten följer också sjukdomsläget internationellt och värderar kontinuerligt risken för introduktion och spridning av smitta till svenska djur.
– Vi har nu indikationer på att duvpest förekommer hos vilda duvor i stora delar av landet. Vi vet också av tidigare erfarenhet att hösten och vintern är den period då vi kan förvänta oss att fågelinfluensa återigen introduceras och sprids hos vilda fåglar i landet. Se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande hygienrutiner, säger Cecilia Hultén SVA.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 9-2018.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.