2018-12-11

”Världsunik” diskussion om värmeväxlare

Företrädare för alla i Sverige förekommande märken av värmeväxlare var inbjudna till Svensk Fågels branschdag den 20 november och att kommersiella aktörer fick framträda i detta sammanhang var så ovanligt att Lotta Waldenstedt kallade seminariepas-set för ”Världsunikt”.
Men så är också frågor kring energiåtervinning och stallmiljö högaktuella både i branschen och när det gäller energi och klimat också i samhället som helhet.

Värmeväxlare är inte en okänd teknik men kanske ändå något som kommer att diskuteras än mer framöver. Nämnas kan att betydligt fler av kycklinguppfödarna i Danmark, jämfört med de svenska har installerat värmeväxlare men det står ändå en del värmeväxlare vid stallarna hos både kycklinguppfödare och äggproducenter i Sverige.

Sammantaget kan sägas att denna teknik öppnar för en bättre stallmiljö genom renare luft med lägre koldioxidhalt och låg luftfuktighet i stallarna. Det talas om upp till 40 procents minskning av ammoniakhalten i djurstallar och 80 procents besparing av energiåtgången och värmeväxlarna kan användas som ett komplement eller ett komplett värmesystem till stallet. Att energihushållningen förbättras och kycklingproduktionen därmed kan ta ett ytterligare steg mot god hållbarhet gör tekniken än mer intressant.

Tre märken presenterades
Vi ger oss i denna text inte in på alla tekniska detaljer som redovisades om värmeväxlare under dagen av de tre inbjudna företagen som alla hade olika märken av värmeväxlare men något av vad som sades återger vi ändå här. På plats var de danska företagen Rokkedahl och Munters samt svenska Swedfarm.

Rokkedahl Energi med Vencomatic
Rokkedahl är Danmarks största kycklingproducent i företagen Rokkedahl Kyckling och Himmerland Kyckling och man har även slakteri med mera. I koncernen ingår även sedan 2012 Rokkedahl energi och Jesper Toft från företaget berättade att man i Danmark har sålt 300 värmeväxlare av märket Agro Supply från nederländska Vencomatic. Detta är en motstömsväxlare (luft/luft) med en sandwichplåt med en metallbelagd yta utvändigt och polyesteryta invändigt. Själva värmeåtervinningen, där varm och kall luft möts, sker i plastkanaler.
– Ni får fin sommarvärme varje dag i stallet, sa Jesper Toft när han talade om vikten av god fördelning av luften i stallet och att man därför bör ha cirkulationsfläktar och styrningar som ger en önskvärt låg lufthastighet. Jesper Toft redovisade också exempel på verkningsgrader i olika stall och han sa att man istället för att ha aerotemprar eller annan tillskottsvärme kan nyttja värmeväxlaren, vilket han kallade ett integrerat värmeflöde.

Uppfödarerfarenhet
Några av kycklinguppfödarna på branschmötet har installerat den värmeväxlare som Rokkedahl säljer och en av dem sa att han var nöjd på det stora hela och att han inte hade fått några bakslag på fotpoängen sedan han satte in värmeväxlaren, vilket han hade haft tidigare. Den enda kritik som han framförde gällde rengöringen. Jesper Toft svarade då att den nya modell av deras värmeväxlare som nu kommer har ett rengöringssystem. Den nya modellen uppgavs också bli högre och smalare än den tidigare. (Läs även om Korrö gård i denna tidning, där tre värmeväxlare är i drift).

Munters
Nästa talare var Lasse Kiel Madsen från Munters. Munters köpte för några år sedan upp det i Sverige välkända, danska, företaget Turbovent Agro och Munters är i dag verksamma globalt i 30 länder inom lantbruk och livsmedel samt medicin- och dataindustrin. Lantbruksdivisionen jobbar med ventilationsteknik, luftrening, styrning med mera och har egna återförsäljare i Sverige med MPA och MaskinTeknik. Den värmeväxlare som Munters har heter HEAT-X Rotate och Lasse Kiel Madsen instämde i en del av det som Jesper Toft sagt, men han påpekade att tekniken mellan märkena skiljer sig åt en del. Lasse sa bland annat att damm isolerar vilket minskar verkningsgraden och att man därför ville hitta teknik där man inte behöver filter och att tekniken är självrensande. Vidare så vill man inte heller få kondens i materialet.

Munters modell är baserad på en roterande värmeväxlare och man har här använt en teknik som är känd från industrin medan den inte, förrän nu, har använts i lantbruket och den har bland annat låg energiförbrukning (lågt mottryck) då luften passerar igenom värmeväxlaren.
– Det unika med denna värmeväxlare är att den inte ger kondens eftersom vi håller luften ovanför kondenseringstemperaturen. Man kan jämföra användning av värmeväxlare med att ventilera under en sommardag. Luften in är 20-25 grader och ger en effektiv avfuktning i stallen. Materialet i denna självrengörande värmeväxlare är aluminium och rengöringen sker genom luftblåsning via pneumatiska dysar.

Swedfarm med Big Dutchman
Tredje talare var Rickard Mijatov från Swedfarm, och han berättade inledningsvis att företaget från början hette Linköpings Kontrollhönseri när det på 1940-talet startades av familjen Möller och att det i dag är ägt av Storskogen. Verksamheten är riktad mot leverans av djurmaterial till värphönsproduktionen och mot inredning för fjäderfä, både på matfågel- och värphönssidan.
Swedfarm är återförsäljare för Big Dutchman och Earny är namnet på deras värmeväxlare.

Rickard redovisade bland annat 44 procents besparing av uppvärmningskostnaden och förbättrade produktionsresultat vid kycklinguppfödning i ett tyskt försök. Själva värmeväxlaren är gjord i aluminium och i Earny finns en kompressor och roterande munstycken för rengöring av dammfiltren med lufttryck. Rickard sa att filterkammaren, där dammet samlas, rengörs på cirka en timme med en högtryckstvätt och även han tryckte på vikten av god distribution av luften i stallet och han presenterade lösningar för detta med cirkulationsfläktar och takgardin.

Såväl värmeväxlaren Earny som de övriga presenterade märkena av Rokkedahl och Munters tillhandahålls i olika storlekar för stallar i olika storlek.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2018. I samma tidning besöker vi Korrö gård som har investerat i värmeväxlare.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.