2018-12-17

Jobbandets glädje ger utveckling
Vi besöker Torsåsens Fågelprodukter

– Att se människor trivas och utvecklas i sitt arbete är så stimulerande.
Det säger Malin Hedberg som är platschef på Guldfågelns anläggning, Torsåsens Fågelprodukter. Här jobbar cirka 100 personer och hon menar att varje persons insats är avgörande för helheten.
Med Malin som guide kliver vi här in i Sveriges     tredje största kycklingslakteri och undertecknad redaktör konstaterar: Jag har aldrig sett så många glada slakterimedarbetare.

Malin Hedberg har bytt öst till väst men är kvar hos samma arbetsgivare – Guldfågeln. I klartext betyder det att hon har lämnat hemorten Kalmar och många år på slakteriet i Mörbylånga för fortsatt slakteriarbete på Torsåsens Fågelprodukter vid Falkenberg. Malin kom till Torsåsen för tjänsten som tillverkningschef i augusti 2017 och tillträdde som platschef i mars 2018 och vd Peter Andersson säger att utvecklingen har varit fantastisk sedan hon tillträdde. Men Malin Hedberg är inte den som bröstar upp sig* för det. Istället bollar hon över till hur viktigt det är med alla medarbetares insatser. Hon beskriver hur man i företaget utvecklar såväl arbetslagen som individerna och hon verkar trivas som fisken i vattnet (om uttrycket tillåts på ett fågelslakteri).

Många vill växa och ta ansvar
– Ja, arbetet är så roligt, med alla människor som så ofta verkligen vill utveckla sig. Detta är något som jag gärna stöttar och jobbar med och det gäller både de personer som har ledarfunktioner ute i verksamheten och de som är produktionspersonal.
Malin Hedberg beskriver medarbetarnas vilja att växa och ta ansvar på alla arbetsenheterna men låt oss innan vi ger oss ut i produktionen försöka beskriva organisationen på Torsåsens Fågelprodukter.

Här finns ledningsfunktioner som ”kvalitet och miljö” (Linda Wallin och Helene Tuneld), ”processchefen” (Ali Berisha), ”inköpschefen” (Dennis Svensson), ”arbetsmiljö och projekt” (Markus Gyl-lenstolpe), ”underhåll” (Peter Svantesson) samt ”Hjärtat med ekonomi, löner med mera” (Britta Pettersson). Just nu jobbar också Tom Hansen här som produktionsdirektör och han är känd på denna funktion från andra slakterier. På plats när Fjäderfä är på besök är även Petra Håkansson från ägarfamiljen Blentagruppen där Torsåsens Fågelprodukter ingår.

Det praktiska arbetet är sedan fördelat i avdelningarna: slakt, rens, filé, frysning och packning, och inom var och en av dessa finns ett antal yrkeskunniga medarbetare. Gränserna är inte strikta utan man hjälps åt över gränserna och ibland är det också önskvärt med byten för arbetsrotation och personalutveckling.

– Arbetet är många gånger tufft på ett slakteri och här gäller det att ta tillvara alla medarbetares förmåga att utveckla, förenkla och effektivisera verksamheten. Dels handlar det om att få till en fungerande arbetsrotation för att minska arbetsbelastningen, dels om att göra oss som helhet allt mer rationella, säger Malin Hedberg.

Förslag från dem som vet
Malin trycker på att alla har något att bidra med för att utvecklingen ska gå framåt.
– Här pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Det är viktigt att varje medarbetare lär sig jobbet riktigt bra och det handlar om teknik och metoder som förbättrar arbetsmiljön och gör att jobbet samtidigt utförs allt effektivare.
Malin menar att det är medarbetarna som verkligen vet vad som krävs på varje arbetsstation, och flera förslag från dem har medfört förbättringar. Ett exempel är den bunke som hänger på styckningslinjen. Den har ersatt en vagn som tidigare stod bakom personalen. Detta som ett exempel på hur en liten förändring kan göra arbetet effektivare och enklare för den som jobbar just där.

Ledning ute i praktiken
Att Malin Hedberg, liksom processchefen Ali Berisha, har mångårig erfarenhet från produktionsarbetet underlättar dialogen med de som jobbar med produktionen. Malin säger att hon vill vara ute mycket i praktiken och vara tillgänglig för alla.
– Jag tror att det är viktigt att ledarna är med ute i produktionen så mycket som det är möjligt. Då känner man av stämningarna och kan ha en mer direkt dialog med all personal. Men givetvis har Malin även uppgifter som utförs på kontoret där en hel del löpande administration måste tas om hand och hon börjar varje arbetsdag vid datorn med att föregående dags produktion studeras. Till morgonens arbete hör även morgonmötena med produktionsledarna för de ovan nämnda avdelningarna.

– Vi har jobbat en del med denna organisation under senare tid och vi har relativt små och ganska självständiga avdelningar, vilket vi tror ger utrymme för det ansvarstagande som många i personalen vill ta.

Påfallande stor arbetsglädje
Andan är positiv inte bara i Malins direkta närhet. När vi går runt i slakteriet utefter de olika linjerna så möts undertecknad av ständiga leenden. Aldrig har jag – trots många besök på slakterier både i Sverige och i andra länder – mött så många glada slakterimedarbetare. Här utstrålar man stolthet över ett gott utfört arbete och säkert medför denna tillsammans med arbetsglädjen att dagarna både går fortare och att mer arbete av hög kvalitet blir uträttat.

Många utmaningar
För visst finns det utmaningar också här på Torsåsens Fågelprodukter och en som vi diskuterar är att kycklingarna denna sommar och höst har varit något varierande i storlek – och här kan man avläsa hur tätt hela produktionskedjan hänger samman. Om uppfödningen, kläckäggsproduktionen och kläckeriet har problem att ta fram tillräckligt många och jämna kycklingar, på grund av tufft sommarväder eller annat, så gör det uppfödningen hos kycklingbönderna svårare och mindre lönsam. Och eftersom uppfödarna inte kan trolla, hur kompetenta de än är, så landar ojämnare slaktgrupper på slakteriet som med kort varsel ska slakta och storlekssortera dem för bästa möjliga utbyte i den fortsatta förädlingen till konsumentmat av högsta kvalitet.

Tidiga morgnar
Takten i produktionen på Torsåsens Fågelprodukter är 6 500 kycklingar i timmen, ibland upp till 7 200 kycklingar i timmen. Men det går inte att gå fortare fram än den mest begränsande länken i kedjan medför och här är det styckningen som sätter gränserna. Även infrysningen av fåglarna före styckning måste maximeras och den ganska nya luftkylningslokalen som tilläggsisolerades 2017 körs för fullt. Fryslagring av färdiga produkter sker däremot i företagets två spiralfrysar.

För att klara dagsvolymen på cirka 50 000 kycklingar så startas maskinerna (luftkylning tar tid) redan vid klockan 02.00 och slaktskiftet börjar jobba klockan 04.30 och denna personalgrupp bestående av ungefär tolv slaktare och sex veterinära besiktningspersoner inklusive behörig veterinär från Livsmedelsverket jobbar då fram till klockan 13.30. Avdelningen för frysningen jobbar två skift och avslutar klockan 22.30, när städningen tar vid. Styckningen pågår mellan klockan 07.00 och 16.00 och i och med att städning och underhåll också sker varje dygn så är anläggningen bemannad i stort sett dygnet runt. Under helgerna håller man dock stängt, såvida inte extra underhållsarbete behöver ske.

Sven Secher
Publicerat – tillsammans med ett antal bilder från Torsåsen – i Fjäderfä nr 10-2018.

*Brösta upp sig står för stoltsera, skryta, kråma sig, yvas, vara stolt, sätta näsan i vädret etcetera.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.