2018-12-17

Peter Andersson, vd på Guldfågeln AB:
Gör vi vårt jobb så är möjligheterna stora

– Det är viktigt att se de långsiktiga trenderna och framtiden ser ljus ut för oss i kycklingbranschen.
Peter Andersson, som är vd på Guldfågeln, blickar med optimism framåt trots den lite tyngre period som branschen har gått igenom under 2017.
När vi ses för denna intervju på företagets ”andra” slakteri, Torsåsens Fågelprodukter strax norr om Falkenberg, säger han att siffrorna har vänt uppåt för 17-18 (brutet räkenskapsår) och att året 18-19 blir riktigt bra och tiden därefter ytterligare bättre.

Torsåsens Fågelprodukter grundades redan år 1951 och slakteriet var länge i familjen Anderssons ägo med pionjären och grundaren Helmer Andersson och senare dottern Heléne Andersson. Slakteriet var under en tid, enligt Svensk Fågels medlemsblad ”Näbben” i början av 2000-talet, då Sveriges andra största slakteri och ett tag stod man för en fjärdedel av inköpta svenska kycklingar sammantaget inom Ica och Coop (KF). Men företaget är nog mer känt för kraftiga upp- och nedgångar när det gäller den ekonomiska statusen och, som så ofta, antalet ägare och ledningspersoner som har satts att ratta och rätta kursen, med blandade framgångar, har varit flera.

Ingår i Blentagruppen
Hösten 2006 köptes Torsåsens Fågelprodukter AB av Guldfågeln AB, som i sin tur redan då ägdes av Blentagruppen. Sedan dess har ägarskapet varit stabilt och Torsåsens Fågelprodukter är i dag Sveriges tredje största kycklingslakteri och det tillhör således koncernen Blentagruppen.
Torsåsen slaktar dagligen cirka 50 000 kycklingar. Takten är normalt 6 500 kycklingar i timmen och på helåret landar volymen någonstans mellan tolv och tretton miljoner kycklingar. Detta betyder att slakteriet i Torsåsen tar emot drygt tolv procent av Sveriges totala kycklinguppfödning. Guldfågeln har drygt 40 uppfödare knutna till sig och av dessa levererar ett knappt femtontaltal till Torsåsen. Volymen säljs under namnet Guldfågeln samt även en andel under handelns EMV. På Torsåsen finns totalt ett 100-tal anställda. (Mer om den praktiska verksamheten presenterar vi i en artikel på föregående sidor i denna tidning där vi möter platschefen Malin Hedberg).

Positiv utveckling
VD Peter Andersson, som hade en lång yrkeskarriär inom livsmedelsindustrin bakom sig redan innan han kom till Blentagruppen 2012, ser matfågelbranschen som en framtidsbransch.
– Det vita köttet har haft en fantastisk utveckling under en lång rad år och allt tyder på att vi – om vi gör vårt jobb! – kan se fram emot en fortsatt tillväxt. De fem till tio procents volymtillväxt som vi har haft under senare år kanske inte är rimliga mål att sätta upp men jag tror på en stabil utveckling på kanske två till tre procents tillväxt.
Peter berättar också att Guldfågeln har haft en god utveckling när det gäller volymerna även under den gångna lite tyngre perioden för kycklingbranschen med en femprocentig tillväxt, vilket betyder att Guldfågeln har tagit marknadsandelar på den svens-ka kycklingmarknaden.

Men åter till kraven på ständiga förbättringar. Vad menar du med ”gör vårt jobb”?
– Vi måste inom alla led i produktionskedjan, varje dag sträva efter förbättringar som gör oss effektivare och attraktivare. Det gäller oss på slakteri- och förädlingssidan och det gäller i produktionsleden före oss. Vi jobbar tillsammans i branschen och vi är beroende av varandra. Det betyder i vardagen dock inte, att vi avstår från tuffa diskussioner och att vi förhandlar med varandra, exempelvis om avräkningspriser och andra villkor mellan uppfödare och slakteri. Så ska det vara, men när vi som affärs-partners har klarat av dessa diskussioner så går vi vidare och vi måste jobba tillsammans och stötta varandra. Produktionskedjan är lång och komplex och det är viktigt att vi håller ihop helheten, säger Peter Andersson när vi även talar om höstens foderprishöjningar och den tidvis  utmanande situationen att få fram tillräckligt antal dagggamla kycklingar
– två negativa faktorer för uppfödarna under detta år. Torkan och odlingssäsongen är som bekant orsaken till foderkostnadsläget men även svårigheterna att få fram tillräckligt många kycklingar bottnar enligt Peter Andersson främst i den långa varma sommaren. Priset till uppfödaren är i förhållande till foderprisutvecklingen åtgärdat i form av höjt avräkningspris, menar Peter Andersson. Avseende problemen med att få fram tillräckligt många dagggamla kycklingar från kläckeriet ser det ljusare ut men Peter beklagar den ryckighet som av detta skäl har uppstått i planering och leveranser av kycklingar till uppfödarna.

Besparingar och investeringar
Peter Andersson säger att han brukar peka med ett finger mot andra (leverantörerna) och tre mot sig själv. Med det menar han, som en passning åt alla och envar, att man först och främst ska rannsaka sin egen verksamhet och studera vad som kan göras bättre.
Så, låt oss då ta exemplet Torsåsen: Vad har ni gjort och vad vill du mer göra som vd för detta slakteri, för att ni ska ta er del av de ”ständigt närvarande förbättringskraven” som du pekar på att branschen ”lyder under”?

– På Torsåsen har vi sett över struktur och bemanning och vi har genom detta kunnat göra   ganska kraftiga personalbesparingar under senare tid. Investeringen i luftkylen här i Torsåsen har betytt mycket och vi har under ledning av vår nya platschef Malin Hedberg effektiviserat och förbättrat oss på flera olika andra sätt. Detta arbete pågår ständigt och jag kan nämna att vi nu också investerar i en ny styckningslinje och lårurbeningsutrustning  i Mörbylånga.

– Det är också oerhört viktigt att vi syns, att kycklingen marknadsförs och stärker sin position gentemot andra konkurrerande livsmedel och vi satsar därför mycket på TV-reklam och närvaro i sociala medier. Investeringarna i detta är kraftiga nu under andra halvåret 2018 och vi fortsätter med det under det kommande året. Det är viktigt att trumma in varumärket Guldfågeln.

Mörbylånga slaktar ungefär dubbelt så mycket som Torsåsen. I vilka andra avseenden är slakterierna olika?
– I Mörbylånga tar vi hand om de färska produkterna och det är där det mesta av styckning samt all förädling sker. Torsåsen levererar frysta produkter, vilket betyder att vi här i Falkenberg slaktar, styckar, fryser och förpackar i påsar och kartonger till både dagligvaruhandeln och restaurang- och storhushållssidan. Jag tror att denna specialisering på våra två slakterier är bra.

Hur ser då framtiden ut för färskt / fryst?
Konkurrensen finns i båda segmenten även om importtrycket är större på frysta produkter och Peter Andersson nämner länder som Danmark, Nederländerna, Tyskland, Polen, Thailand och Lettland bland länder som säljer till mycket låga priser. Importen är stor, totalt cirka 35 procent av den svenska kycklingmarknaden.
– För att kunna bemöta dessa låga importpriser måste vi jobba hårt med både effektiviseringar, nya produkter och att lyfta fram de svenska mervärdena.

Peter Andersson trycker på att båda dessa marknader – den färska och den frysta – är oerhört väsentliga och faktum är att drygt sex av tio i Sverige sålda kycklingar är frysta och Peter gör bedömningen att den frysta kommer att behålla en väsentlig del av marknaden. Bekvämligheten, inte minst för barnfamiljer, att ha kycklingben och kycklingbröst i frysen när middagen snabbt ska ordnas är viktig men här kommer även de förädlade produkterna in i bilden.
– Jag tror att färskt kommer att utvecklas ännu mer men även den färdiglagade och ätklara kycklingen ser ut att fortsätta att öka. Industrin gör i dag allt mer av den matlagning som förr gjordes i hemmet och Peter Andersson påminner om en del av de produkter som har kommit under senare år: tunnskivat, tvådelad filé, majskycklingen och en rad olika produkter i det förädlade sortimentet. Guldfågeln har jobbat hårt med detta utvecklingsarbete, inte minst är marknadsdirektören och vice vd:n Johan Ekerot mannen bakom dessa framgångar, framhåller Peter Andersson.

– Detta arbete går vidare och det handlar om att så långt möjligt kunna förutse konsumenters och kunders kommande önskemål och då kunna ligga steget före när det gäller innovation och nya produkter inklusive förpackningar, så som vi gjorde när tunnskivat och tvådelat kom, säger Peter Andersson.

Betyder dessa åtgärder att ni visar en förbättrad lönsamhet på Torsåsen?
– Ja, definitivt. Utvecklingen är positiv. Jag beskriver våra förändringar som att vi har gått från ”projektfokus” till ”driftsfokus”, vilket betyder att produktionen, sälj och marknad samt administrationen och det man uträttar under varje dags arbete står i centrum för oss alla inom Guldfågeln, såväl i Mörbylånga som här på Torsåsens Fågelprodukter. Det dyker alltid upp nya möjligheter, och det gäller att energinivån är hög och att man är på tå varje dag, säger Peter Andersson, vd på Guldfågeln.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2018.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.