2018-12-11

Gener påverkar risken för benbrott hos värphöns

Det är ganska vanligt att värphöns råkar ut för benbrott. Enligt tidigare forskning har cirka 30 procent haft minst en fraktur. Detta är ett problem för hönsens välfärd eftersom de har ont. Det är också ett ekonomiskt problem eftersom äggproduktionen påverkas.
Det meddelade fakulteten för veterinnärmedicin och husdjursvetenskap på SLU i ett meddelande den 29/11, 2018, vilket här återges i sin helhet.

Det finns miljöfaktorer som påverkar risken för hönsen att bryta benen, men ärftliga faktorer har stor betydelse. I ett forskningssamarbete mellan SLU och Roslin Institute i Skottland undersöks vilka gener som styr risken för benbrott hos värphöns. Benstyrkan hos slaktade höns mäts och deras DNA studeras för att hitta samband. Vi har funnit flera olika bitar DNA som påverkar, utspridda över fyra olika kromosomer. Att genetiken har stor betydelse innebär att det är möjligt att med hjälp av avel få fram höns som inte bryter benen så lätt.

I en uppföljande studie undersöktes höns som hölls antingen i inredda burar eller frigående på golv. Benstyrkan jämfördes mellan de båda produktionssystemen. Dessutom undersöktes hur ett antal utvalda gener påverkade benstyrkan. Det visade sig att det är olika gener som påverkar benstyrka hos frigående höns och hos höns i burar. Det innebär att om aveln för bättre benstyrka ska vara effektiv behöver effekten av avelsdjurens gener mätas i samma typ av miljö som produktionsdjuren sedan ska hållas i. Detta är ofta inte fallet idag, utan de värphöns som ska hållas som frigående har avlats fram baserat på egenskaper hos burhöns. Det finns alltså goda möjligheter att förbättra aveln av värphöns.

Referenser
Raymond B, Johansson AM, McCormack HA, Fleming RH, Schmutz M, Dunn IC, De Koning DJ. 2018. Genome-wide association study for bone strength in laying hens. Journal of Animal Science 29; 96 (7):2525-2535.
De Koning DJ, Lopes Pinto F, McCormack HA, Fleming RH, Dunn IC, Kindmark A, Wall H. 2018. Strong GxE for candidate SNP affecting bone strength in laying hens. Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 11.437

Länkar
www.academic.oup.com/jas/article/96/7/2525/4986804
www.wcgalp.org/proceedings/2018/strong-gxe-candidate-snp-affecting-bone-strength-laying-hens

Publicerat i tidningen Fjäderfä nr 10-2018.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.