2018-12-12

App för kycklinguppfödarens dokument och kommunikation

Syftet med Kronfågels uppfödarportal är att underlätta kommunikationen mellan uppfödaren och bolaget. Inbesparad tid, bättre service och enklare samarbete hör till de fördelar som Kronfågel lyfter fram.
– I den nya portalen slipper jag alla papper, säger Martin Samuelsson på Vadsbo Kyckling som nappade direkt på tjänsten.

Fjäderfä har talat med flera uppfödare om den nya appen och mottagandet är blandat. Någon säger att en lösning som denna borde ha kommit för flera år sedan, en annan att han egentligen inte har provat den ännu.

Alla papper ...
Flera uppfödare är dock försiktigt positiva och en som är använder Kronfågels uppfödarportal är Martin  Samuelsson på Vadsbo Kyckling.
– För mig är detta jättebra. Med den nya portalen slipper jag alla papper, verkligen alla. Nu har jag allt här och slipper excellark och andra dokument för bland annat sådant som djurägarintyg, produktionsuppföljning, samonellaprover, fakturor, kom-muniktion med Kronfågels folk, alla mail och till och med sådant som julfester. Det finns även en tidslinje för att visa på nästa steg i processen.

Enkelhet
Martin berättar också om en enkelhet i användning som han verkligen uppskattar. Ett exempel är att alla kontaktpersoner finns på bild direkt i telefonen när han går in på portalen och där är det bara att klicka på dem för att kontakta dem.

Ser du inga nackdelar med appen?
– Nej egentligen inte. Möjligen att det var en del igångsättningsbekymmer men dem kom vi över. Sedan är det väl också så, att för mig som är ny som uppfödare och inte hade inarbetade rutiner när appen kom, så passade det för mig att välja att arbeta via den nya portalen före övriga befintliga system.

Denna uppfödarportal lanserades för Kronfågels kycklinguppfödare i september 2018 och så här sa Christian Gylche, ansvarig Djuromsorg, Kronfågel, i ett pressmeddelande.
– Uppfödarportalen gör att vi kan skapa affärer med våra leverantörer på ett helt nytt sätt. Kronfågel satsar på ett modernt digitalt verktyg som förenklar kommunikationen och ökar transparensen.
Dessutom räknar vi med att den nya portalen kommer att underlätta generationsväxlingar ute på gårdarna.

Kronfågel framhåller i sin information att denna digitala helhetslösning medför att alla dokument samlas på ett och samma ställe. Varje affärstransaktion godkänns digitalt och på så sätt ökar helhetssynen för alla steg under en kycklingkull. Uppfödarportalen är också tillgänglig dygnet runt.

Däremot, kan man hoppas, att kycklinguppfödaren inte ska behöva jobba dygnet runt, vare sig med appar, larm eller annat.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2018.

Fotnot
Martin Samuelsson på Vadsbo Kyckling satte in sin första omgång i januari 2018 och föder nu upp sin sjätte omgång på sina 9 000 kvadratmeter i ett nytt stall och två äldre ombyggda ekostall.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.