2018-12-11

SVA informerar
Nya rutiner för att skicka fjäderfän till obduktion

För att skydda personal från smittrisker ställs allt högre krav på hur djurkroppar och andra prover ska förpackas och skickas till laboratorier för analys. Sedan en tid gäller därför nya regler som alla måste följa. Här beskriver SVA vilka regler som nu gäller för att skicka fjäderfän med PostNord till laboratorium för obduktion.

SVA:s obduktionsverksamhet
För att ta reda på vilken sjukdom som drabbat en fjäderfäbesättning är det ofta nödvändigt att skicka fåglar till obduktion. Orsaken är att fåglar ofta visar otydliga och ospecifika sjukdomssymptom. Många fjäderfäsjukdomar kan enbart påvisas genom obduktion.

Obduktionen kompletteras ofta med en mikroskopisk undersökning av prover från olika organ och ibland även med provtagning för att påvisa olika sjukdomsframkallande smittämnen (bakterier, parasiter eller virus).
På SVA obduceras både fjäderfän från kommersiella besättningar och från hobbyflockar. Varje år undersöker vi mellan 900 och 1200 fåglar genom obduktion och/eller mikroskopisk undersökning. Besättningsveterinären eller annan veterinär kan hjälpa till med remittering av djurkroppar för obduktion.
Det går också bra att som privatperson eller företag skicka in fjäderfä till obduktion.

Välj rätt fåglar i lagom antal
Fjäderfän som väljs ut för obduktion ska vara nyligen döda och inte urhackade efter döden. Om fåglar avlivas för obduktion är det viktigt att de visar typiska symtom. Fem fåglar per flock är ofta ett lagom antal. Kropparna bör kylas innan de packas för transport. Frysta fåglar är mindre lämpliga för obduktion. Förpacka fåglarna noggrant enligt förpackningsinstruktionen på SVA:s webbplats www.sva.se. Det är viktigt att djurkropparna packas i tre lager tjocka fryspåsar där varje fryspåse försluts väl och absorberande material läggs mellan varje packskikt. Lägg med kylklampar intill kropparna. Kylklamparna ska läggas i egen fryspåse som förslutes väl. PET-flaskor eller andra förpackningar med fruset vatten får inte skickas med eftersom de kan gå sönder och läcka.

Fyll i rätt remiss
En noggrant ifylld fjäderfäremiss ”Fjäderfä Obduktion/Mikroskopisk undersökning” (finns att ladda ner från SVA:s webbplats) ska alltid skickas med.

Transport av djurkroppar
Det inte är tillåtet att skicka kroppar för obduktion med vanligt postpaket eller brev. För att skicka in djurkroppar med PostNord ska man använda tjäns-ten PostNord Parcel (som inkluderar hämtning av provet och leverans till SVA). Kropparna ska skickas i SVA:s transportkartonger för obduktionsmaterial. Inga andra typer av förpackningar accepteras av PostNord. Transportkartonger och adresskort beställs kostnadsfritt från SVA. Beställ gärna transportkartonger så att du har hemma innan du behöver skicka till obduktion. Adresskort (gäller i 60 dagar) beställs i samband med att du ska skicka in till obduktion. Adresskortet kan skickas via e-post inom några timmar (under vardagar) efter beställning eller per brev.
Fraktkostnaden för paketet faktureras i samband med kostnaden för obduktionen. Paketet hämtas hemma hos dig eller lämnas på ett PostNord Företagscenter. OBS! Djurkroppar får INTE lämnas hos ombud till exempel ICA eller Coop. Egen transport med bil går också bra men paketet måste levereras till SVA:s obduktionssal under dagtid (mellan 8.00 och 16.00).

Vad händer efter obduktionen?
Kropparna obduceras som regel samma dag eller dagen efter ankomst (beroende på ankomsttid och antalet väntande fall). Efter obduktionen skickar veterinären ett prelimi-närsvar senast nästa arbetsdag. Slutgiltigt svar kommer oftast inom två arbetsveckor. Svaret kan ta längre tid exempelvis vid tidskrävande analyser. Djurägare med kommersiell produktion får ett reducerat pris för obduktioner via Gård & Djurhälsan. Kontakta alltid SVA:s fjäderfäveterinär via e-post eller per telefon 018-674000 innan fåglarna skickas in. För priser se SVA:s webbsida.

Obduktion av fjäderfä – praktiska tips
Kartonger för insändande av djur till obduktion till SVA beställs kostnadsfritt. Samtidigt kan du bestäl-la adresskort. Fraktkostnaden faktureras på slutfakturan. Giltighetstid för adresskortet är 60 dagar. Beställning sker via e-post 4005@sva.se, beställningsformulär, se http://www.sva.se, välj “Skicka in prover och djur”
eller telefon 018-67 40 05.
Nedladdningsbar remiss ”Fjäderfä Obduktion/mikroskopisk undersökning” ska användas.

Remissen kan man hitta via SVA:s webb: www.sva.se, sökväg Remisser/Fjäderfä/Obduktion/Mikroskopisk

Adress till obduktionssalen:
SVA
Fjäderfäobduktion
Travvägen 12 A
756 51 Uppsala

Transportsätt
PostNord Parcel
Boka hämtning av paketet via telefon 0771-333 310
Eller via www.postnord.se

Med hälsningar från SVA
Faruk Otman faruk.otman@sva.se

Publicerat i tidningen Fjäderfä nr 10-2018.
 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.