2019-01-23

Kycklingstatistik visar återigen:
Polen ökar kraftigt

Inom EU är som bekant Polen det stora kycklinglandet och ökningstakten är årligen i Polen ungefär lika stor som Sveriges hela produktion. Och Polen ångar på men även Sverige ökar.

Sverige ökade sin fågelköttsproduktion mellan åren 2012 och 2017 med cirka 35 procent. I ton uttryckt handlar det om en utveckling under dessa fem år från 117 300 ton till 159 000 ton. Samtidigt har också andelen svenskt på marknaden ökat från knappa 65 procent till 68 procent. Den svenska exporten har under samma period också ökat med drygt 40 procent, från 14 800 ton till 21 200 ton fågelkött. Detta enligt siffror från Livsmedelsverket.
Fjäderfä har även tagit del av statistik från Avec bland annat Avec “Annual Report 2108”.

Av den framgår att landet med den i särklass snabbaste ökningstakten gäl-lande kycklingproduktionen är Polen under nämnda pe-riod 2012-2017.
Observeras bör, att näraliggande Ukraina inte finns med i statistiken. Att detta land ökar sin kycklingproduktion står dock klart, och det framgår bland annat av detta nummer av Fjäderfä. Andra länder, utanför EU, som går framåt är bland annat Indien, Ryssland, Thailand och USA.

Polen ...
Om jämförelserna stannar inom EU, så kan alltså konstateras att Polen är det land som ökar mest. Avecs sammanställning visar att ökningen i Polen i genomsnitt under sex jämförda år (2012-2018) är nära 210 miljoner kyckling. Detta kan jämföras med Sveriges totala årsproduktion på 159 miljoner kilo, fågelkött (inte bara kyckling). Sverige går alltså framåt men Polen ökar 15-20 gånger snabbare räknat i kilo kyckling.

Statistik ...
Värt att påminna om, är som alltid, att statistik inte berättar allt. Att jämförelsesiffror ska tas med en nypa salt. Länders rapporeringssystem kan skilja sig åt. Jag påminner mig exempelvis de inte obetdliga och ändå orapporterade volymer som det talades om i Polen (och Ukraina) när jag besökte dessa länder. Dessuom gör förekommande affärer och transporter på den öppna europiska marknaden, att uppfödning och slakt inte alltid sker i samma länder, vilket kan öka svårigheterna i insamlandet av statistiskt material.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 1-2019. I papperstidningen presenteras även ett antal grafer.

I Avecs material (Avec Annual Report 218) ingår EU-länderna samt ett tiotal dominerande matfågelländer. Fakta kan sökas på: www.avec-poultry.eu, på www .europarl.europa.eu och ec.europa.eu/commission


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.