2019-01-21

Positiv utveckling i svensk värphönsnäring

Låt oss först slå fast att statstik med jämförelser mellan länder alltid ska tas med en nypa salt. Sättet att räkna och tillförlitligheten i rapporteringen är inte helt homogen mellan länderna. Med detta sagt, så går vi vidare.

Sverige har 0,79 värphöns per invånare och ligger på denna nivå i mittenskiktet i diagrammet nedan. Bland våra grannländer inom EU kan nämnas att Danmark har 0,66 och Finland 0,69. Faktum är att det inom EU endast är exportländer som Nederländerna (2,05), Polen (1,25), Spanien (1,0) och Belgien (0,8) som ligger högre än Sverige när det gäller antal höns per capita. Mycket lågt ligger däremot Schweiz (Europa men ej EU) på 0,34 höns per person.

Blickar vi utanför EU så ligger följande länder på ungefär en (1) höna per person: Argentina, Australien, Colombia, Japan, Kina, USA och Ryssland. I topp ligger Mexico med 1,26 och Turkiet med 1,60. Indien utmärker sig åt andra hållet med endast 0,17 hönor per person.

Var växer då produktionen? Vid en jämförelse mellan 2010 och 2017, med statistik från SCB,  FAO Databas och Internationella Äggkommissionen (IEC), så visar det sig att Sverige och framför allt Tyskland har ökat sitt hönsantal i förhållande till invånarantalet. Detta trots att dessa båda länder har ökat sin befolkning bland annat genom invandring under de allra senaste åren. Flera länder ligger i still med små förändringar, medan två länder har minskat sitt hönsantal i förhållande till befolkningsstorleken: Storbritannien (-16 %) och Italien (-41 %).       

Sven Secher
Publicerat – med grafer – i Fjäderfä nr 1-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.