2019-01-19

Allt mindre av matpengarna går till lantbrukaren

De flesta anser att det är primärproducenten som lägger ned mest arbete i matproduktionskedjan.
Och även att det är lantbrukaren som skapar en viktig del av värdet i produkten, ibland kallat mervärde.
Ändå tillfaller det primärproducentledet en liten andel av intäkten (butikspriset).
Det visar LRF:s rapport Matkronan.

Punkt 1: Av all mat som köps i livsmedelsbutiker i Sverige, går bara nio (9) procent av försäljnings- värdet till Sveriges samlade lantbruksföretagande.
Punkt 2: Den importerade maten tar en allt större andel av de pengar som konsumenter lägger på livsmedel (gäller perioden 1995-2017).
Det visar LRF:s rapport “Matkronan” som presenterades strax före julhelgen och Fjäderfä har läst rapporten.

Välj svenskt
Så här kommenterar Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, rapportens budskap i ett pressmeddelande:
– Välj svenska matvaror om du vill bidra till ökad självförsörjning, böndernas arbete och klimatet.
– Utvecklingen är tydlig. Om vi ska leva upp till riksdagens mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion, måste både tillverkningsindustrin och konsumenterna oftare välja svenska råvaror. Det är viktigt för att vi ska ha ett långsiktigt hållbart och livskraftigt lantbruk i Sverige, säger Borgström.

Lantbrukaren får allt mindre av kakan
Jämfört med övriga EU har livsmedelspriserna i Sverige sjunkit och de ligger nu närmare EU-genomsnittet än de gjorde vid EU-inträdet 1995. Det betyder att svenska lantbrukare har haft en sämre intäktsutveckling under de senaste 20 åren än sina konkurrenter i andra EU-länder. För Sveriges lantbrukare sammantaget, så innebär det att andelen av försäljningsvärdet i butik har krympt från 17 till cirka 9 procent på 20 år, skriver LRF.

Besvärande ökande import
När konsumenten väljer allt mindre svensk mat så missgynnas landets lantbruksföretagare. Om importen skulle återgå till samma omfattning som den var för drygt tjugo år sedan så skulle bondens andel av matkronan fördubblas, konstaterar LRF.

Varierande andel av matkronan
Rapporten visar hur de pengar som konsumenten lägger på livsmedel fördelas mellan lantbruksledet och övriga aktörer i livsmedelskedjan, vilka utgörs av industrin, grossisterna, handeln, staten (moms) samt producenter och leverantörer i andra länder. Lantbrukets andel av matkronan varierar dock mel-lan olika produktområden. Högst andel av kronan får nötköttsföretagaren som får 40 procent av försäljningsvärdet för svenskt nötkött. För griskött får grisföretagaren cirka 25 procent medan kycklinguppfödaren får 14 procent enligt LRF:s undersökning (se kommentar på nästa sida). På spannmålssidan får bonden cirka nio procent av försäljningsvärdet för bröd. När det kommer till potatis, stannar drygt 40 procent av värdet hos bonden, eftersom en stor del av förädlingen, som sortering och tvätt, sker i lantbruksledet. Förhållandet i äggbranschen är likt potatisbranschen och äggproducenten får 39 procent. Dessa siffror gäller det svenskproducerade. Väl att märka då, är att en stor del av livsmedlen är importerade och där går förtjänsten helt förbi den svenska lantbrukaren.

Miljö- och klimataspekt
– Nyligen släpptes Naturvårdsverkets PRINCE-rapport som visar att svensk produktion har låg miljö- och klimatpåverkan jämfört med lantbruk i andra länder. Vill vi minska miljö- och klimatpåverkan så finns det alla skäl att äta mera svenskt och öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger Borgström.

Staten tar mer än bonden får
Staten tar genom momsen på mat in mer pengar än vad hela den svenska primärproduktionen får i betalning för sitt arbete. Nio procent av matkronan går till primärproduktionen och elva procent till staten (med gällande 12 % moms på mat).
Mätningar av den totala konsumtionen av mat visar att importandelen är nära 50 procent, en ökning med 15 procentenheter sedan mitten av 1990-talet.
Totalt omsatte livsmedelssektorn i 342 miljarder kronor i Sverige år 2017. Av dessa var 242 miljarder livsmedelsförsäljning inom detaljhandeln.
På nästa sida tittar vi närmare på fördelningen inom fjäderfäsektorn.

Sven Secher

Fakta

Matkronan är en rapport från LRF som beskriver hur pengar som Sveriges konsumenter lägger på mat fördelas mellan olika led och aktörer, vilka av LRF benämns: bonden, industrin, handeln, staten (moms) samt i förekommande fall import.

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.