2019-02-07

Nytt bolag på kläcksidan

Svenska Kläckerier kläcker både Lohmann och Bovans

Det nybildade företaget Svenska Kläckerier AB tog den 1 februari 2019 över såväl ägande som drift av kläckeriet i Hudene vid Herrljunga av tidigare ägaren Gimranäs AB.
Såväl Gimranäs som Swedfarm kommer att köpa kläcktjänsten av Svenska Kläckerier och bedömningen på de berörda företagen är att både effektiviteten och kvaliteten i kläckningen kommer att förbättras.
Fjäderfä har talat med de berörda företagen. Läs om detta på denna sida och fler i artiklar papperstidningen, Fjäderfä nr 2-2019

Svenska Kläckerier AB kommer således att kläcka kycklingar på uppdrag av såväl Gimranäs AB som Swedfarm AB och för svensk äggnärings del så innebär detta att i stort sett hela den svenska kläckningen av värphönskycklingar kommer att ske på samma plats, på kläckeriet i Hudene.

Detta kläckeri byggdes av Gimranäs AB under ledning av VD Börje Hjalmarsson och invigningen skedde i början av år 2001. Kläckeriet var då ett av världens mest moderna med Buckeye ruvare och kläckare med teknik från Chick Master. Man presenterade också ett långtgående återvinningssystem och den årliga ruvningskapaciteten uppgavs då vara 24 miljoner ägg, vilket alltså var betydligt större än den svenska årliga kläckvolymen. Kläckning har också skett för utländska marknader men anläggningen har inte utnyttjats fullt ut.

Genom förändringen att även Swedfarm kommer att kläcka sina Bovansägg i Hudene så fördubblas beläggningen och av intervjuerna i denna tidning att döma så ställer sig företrädarna för de berörda företagen positiva till förändringen. Bedömningen är att den svenska värphönskläckningen kommer att kunna ske rationellare och med större profession och kvalitet. Första halvan av 2019 blir en övergångstid där Swedfarm successivt flyttar sin kläckning till kläckeriet i Hudene.

Operativt ansvarig för kläckeriverksamheten i Herrljunga är Peter Johansson, som 2017 kom till Gimranäs som nyanställd kläckerichef. Vi intervjuar honom separat i Fjäderfä nr 2-2019 och i samma tidning intervjuas även företrädare för övriga berörda branschföretag.

Utöver samordning av kläckning av de olika företagens värphönshybrider i kläckeriet i Herrljunga sker således inga förändringar – bolagen Gimranäs AB och Swedfarm AB – kommer som tidigare i konkurrens med varandra att sköta all försäljning av daggamla kycklingar och unghöns för sina respektive djurmaterial.

Gimranäs och Swedfarm kommer alltså att kläcka i samma kläckeri men de håller även fortsättningsvis avelsdjuren separat inom respektive företag och de levererar själva sina ägg till kläckeriet. Att flera hybrider kläcks i samma anläggning är inte ovanligt om vi blickar utanför Sverige.
Totalt bedöms att man med båda hybriderna kommer att ligga på veckokläckningar på uppskattningsvis 150 000 kycklingar i Hudene men observara att siffran är ungefärlig då 2019 blir omställningsår.

Samtliga parter uppger att konkurrensen fortsättningsvis bibehålls och äggproducenterna har alltjämt två relativt jämnstora leverantörer av kycklingar och unghöns att välja på. Tilläggas bör också att den för Sverige nygamla hybriden, H&N, som bekant är på väg in på den svenska marknaden av bolaget H&N Sweden AB, vilket innebär att det finns tre leverantörer av olika värphönshybrider med kycklingar och unghöns, till värphönsbranschen. Utöver detta finns det ett antal uppfödare som levererar unghöns.

Sven Secher
Källa: pressmeddelande 1 februari 2019, Svenska Kläckerier AB, samt intervjuer i branschen.
I papperstidningen Fjäderfä nr 2-2019 finns fler artiklar om vad som nu (2019) händer på den svenska kläckerisidan. Artiklarna finns även i Fjäderfäs digitala artikelarkiv.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.