2019-02-07

Välkommen Birgitta Carlsson

– kliver in under Alexandras tjänstledighet

Svenska Ägg välkomnar Birgitta Carlsson som ny medarbetare. Hon kommer bland annat att arbeta med omsorgsprogrammet och olika referensgrupper.
– Det kommer att bli både lärorikt och roligt, säger Birgitta som har verkat lite i utkanten av höns- och äggbranschen under många år på OVA Production AB där man framför allt har haft uppfödning av tuppar för läkemedelsindustrin.

När Birgitta Carlsson utbildade sig till husdjursagronom (examen 2002) var siktet inställt mer på grisar än andra husdjurslag men hon jobbade med höns på Lövsta under studietiden och hon sommarjobbade med foderförsök på fjäderfä på SLU med bland andra Lotta Waldenstedt (Lotta är som bekant sedan många år foder- och djuromsorgsexpert på Svensk Fågel och rikslikare på Agria Djurförsäkringar).

Birgitta kom också i kontakt med Pär-Erik ”Pelle” Weijåker som i samarbete med SLU och Pharmacia utvecklade tuppkamsproduktion för att utvinna hyaluronsyra som används i ögon-kirurgi vid bland annat byte av linsen vid starroperationer.

Produktionen av hyaluronsyra kommersialiserades senare och flyttades år 1980 till entreprenören Pelle Weijåkers gård Sörgården och bolaget OVA Production.
– Jag fick en tremånaders projektanställning där direkt efter agronomexamen men blev sedan kvar hos Pelle i 16 år, säger Birgitta som således har flera års erfarenhet av hönsskötsel.

Specialiserad produktion
Det har knappast rört sig om en vanlig hönsverksamhet på OVA Production utan om en nischad sådan riktad mot läkemedelsindustrin och lydande under försöksdjursföreskrifterna. I detta sammanhang kanske några av Fjäderfäs läsare också minns Tufvessons företag GAL AB som under tjugo år bedrev avelsverksamhet.

Förutom tupparna har OVA producerat antikrop-par i hönsägg och befruktade ägg för olika forskningsändamål. Hönsantikroppar har en stor fördel jämfört med däggdjursantikroppar då de renas fram ur äggulan och inte från blodet. Hönsantikroppar (IgY) används både för diagnostik och terapi både inom human- och veterinärmedicin. OVA har bland annat varit med i en stor EU-studie om Cystisk Fibros (en genetisk lungsjukdom) där man testade antikroppar mot Pseudomonasbakterier. IgY är ett spännande komplement till antibiotika då antikrop-parna är specifika för det antigen de binder till, vilket betyder att det inte finns någon risk för resistensutveckling. De befruktade äggen har levererats till Uppsala Universitet, Örebro Universitet och Karolinska Institutet där de främst har använts i cancerforskning kring celldelning och kärlbildning.

OVA Productions speciella verksamhet har dock under senare år blivit allt svårare att bedriva, bland annat på grund av nya försöksdjursföreskrifter som har krävt omfattande ombyggnationer i stallen. Kunden som tuppkammarna levererades till valde också att gå över till en syntetiskt framställd hyaluronsyra.

Passande förändring
Under våren avvecklas den äggproduktion som bedrivits parallellt med försöksdjursverksamheten och med den även Birgittas tjänst på OVA Production. Av detta skäl kunde hon tacka ja till erbjudandet om en vikariatsanställning på Svenska Ägg.

– Jag är van vid ett ganska handfast arbete där man ser resultat av varje dagsverke och jag är som person produktionsinriktad så att jobba med stora överskridande frågor på branschnivå blir en stor omställning. Men jag ser fram emot det, det ska bli roligt men jag har mycket att lära mig den närmaste tiden, säger hon.Birgitta kommer att vara den sammanhållande kraften kring omsorgsprogrammet och endast i  mindre utsträckning göra gårdsbesök som rikslikare. Hennes tid kommer också att upptas av möten med de referensgrupper där Svenska Ägg är aktiva och närmast på dagordningen står också ett arbete med digitalisering av omsorgsprogrammet och arbete med rådgivningsmaterial.

Birgitta är 42 år och bor på gården Muren med sin man Andreas som är skogs- och växtodlingslantbrukare och två barn, 12 och 15 år gamla. Muren ligger i Västmanland mellan Sala och Västerås. Birgitta har kontor i bostaden men kommer givetvis att röra sig runt om i landet. Vi möter henne också på Svenska Äggs stämma den 12 mars.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.