2019-02-21

Ägg flera gånger i veckan

Ägg är ett uppskattat livsmedel bland svenska folket, enligt en undersökning av Svenska Ägg. 64 procent uppger att de äter ägg flera gånger i veckan och 72 procent tycker att ägg är ett av de mest näringsrika livsmedel man kan äta.

Att ägg är nyttigt är något som svenska folket håller med om och 46 procent tycker till och med att ägg är världens bästa livsmedel. Och tilltron till just svenska ägg är stor – hela 73 procent anser att    svenska ägg står för en bättre kvalitet än ägg från andra europeiska länder.
Svenska Ägg gör årliga undersökningar kring sves-karnas inställning till och kunskap om ägg i allmänhet och svenska ägg i synnerhet och attityden till ägg stärks för varje år. Det har bland annat med den tydliga hälsotrenden att göra, vilket gynnar ägget.
Ett näringsämne som varit omtalat under en längre tid, framförallt kopplat till träning och hälsa, är protein. Hela 82 procent av svenskarna anser att ägg är rikt på protein. D-vitamin är ett annat näringsämne som får stor uppmärksamhet, framförallt under det mörka vinterhalvåret, och nästan hälften av svens-karna, 46 procent, känner till att ägg innehåller bra med just D-vitamin.
Genom att certifiera det svenska ägget tog branschen ett gemensamt ansvar för hela produktionskedjan ut till konsumenten. Undersökningen visar att 26 procent av svenskarna har lagt märke till den rosa checken och när de får reda på vad den innebär säger 8 av 10 att de hellre väljer ägg med märkningen.
Svenska Äggs undersökning gjordes av Origo Group sommaren 2018. Undersökningen skickades till ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 18-80 år. 804 personer har besvarat enkäten varav 402 kvinnor och lika många män.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019.
Läs mer på:
http://www.svenskaagg.se/?p=21425