2019-02-15

REPORTAGE
Peter Andersson utvecklar företaget som har 50 års historik

Riddarägg, Töreboda ägg och nu Vadsbo Ägg

I FJÄDERFÄ nummer 2-2019 besöker vi en äggproduktion som har funnits i snart 50 år, gått i konkurs en gång, drabbats av salmonellautbrott, bytt namn flera gånger och haft åtminstone fyra ägare, varav ett kläckeriföretag.
I dag är det Peter Andersson (bilden) som sitter vid rodret och företagets namn är Vadsbo Ägg AB.
“Sitter” är knappast beskrivande av vardagen. Här är full fart och Peter investerar just nu i ny inredning för frigående höns i det ena av gårdens två stall.

Den anläggning som Peter Andersson driver strax söder om Töreboda och helt nära naturbruksgymnasiet Sötåsen, projekterades för ungefär 50 år sedan av bröderna Görrel, bördiga från gården. Det var Håkan och Leif Görrel som i företaget Riddarägg under åren 1970-73 byggde upp en för den tiden stor produktion med två stall med vardera 26 000 värp-höns, totalt 52 000. Tanken var effektiv produktion och kort transport till äggslukande Källbergs Industrier i Töreboda några kilometer från stallbyggnaderna.

Fem – fyra – tre – höns i varje bur
Nämnas kan att man på den tiden fick ha fem höns i varje bur. Senare ändrades de svenska djurskydds-reglerna i två steg: till maximalt fyra höns per bur och sedan till dagens regler maximalt tre hönor per bur. Under samma period gick man också från oinredda till moderna inredda hönsburar (med sandbad, rede, sittpinnar, klonötare etcetera) som i dag används inom hela EU. Sveriges regler är dock alltjämt hårdare på vissa detaljer, exempelvis maximeras antalet etager till tre (burvåningar) i den svenska lagstiftningen.

Vi kan här konstatera att lagstiftningsförändringarna under dessa år, tvingade fram en trettioprocentig produktionsminskning på en anläggning som den som Peter Andersson, och för hela den svenska äggproduktionen på befintliga anläggningar.

Nya ägare
Bröderna Görrel valde att bygga husen med rejäl takhöjd för att rymma Olis hängande burinredning över en öppen gödselkällare och i investeringen ingick även fodersilos och senare också gödselhus. Satsningen höll dock inte utan man tvingades avbryta för konkurs i mitten på 1980-talet.
Innan vi går vidare med Peters gärning på Vadsbo Ägg nu under 2000-talet kan vi nämna helt kort från historiken: Köpare av konkursboet efter Görrels Riddarägg blev kläckeriet Verntofta som då rev ut all inredning och satte in Victorssons burar med 7 respektive 8 batterirader i de båda stallen. Ny äggpackning installerades också. Verntofta drev anläggningen cirka tio år men sålde 1994 (innan Gimranäs köpte Verntofta) till paret Lillemor och Göran ”Kotten” Eriks-son, som båda tidigare hade varit anställda på anläggningen.

Göran hann dock även med att under ”konkursperioden” jobba en tid hos Håkan Andersson när Håkan hoppade av sin anställning på Kronägg för att starta Svenska Lantägg på 1980-talet med sitt första äggpackeri i Hassle Säby, norr om Mariestad. Ett av skälen till att Håkan tog detta steg var att Kronägg ville förflytta ”den duktige Andersson” till packeriet i Skåne, något som västgöten Håkan absolut inte ville. För den ”kycklinghistoriskt” intresserade kan också nämnas att Håkan och Leif Görrel hade en bror som hette Claes och det var denne Claes Görrel som kom att betyda så mycket för den svenska kycklingbranschens utveckling i sitt arbete på Öländska Guldfågeln. (Claes gick bort för några år sedan).

En av de främsta anläggningarna
När jag besökte Lillemor och Göran för drygt 20 år sedan (Fjäderfä nr 3-1997) kunde vi i en artikel presentera mycket goda produktionsresultat och dåvarande rikslikaren Eric Magnusson intygade att Töreboda ägg nådde höga poäng i SFS:s omsorgsprogram. (SFS = Svensk Fjäderfäskötsel, dåvarande Svenska Ägg). Anläggningen betraktades som en av landets allra bästa, inte minst framhölls det hygienarbete som Erikssons bedrev. Ändå drabbades anläggningen av ett förödande salmonellautbrott i april 1998, dock bara i hus 2. Det blev total nedmontering av inredningen för utfodring, inhysning, gödselhantering och omfattande markschaktningar med mera och på den tiden var det allmänna försäkringsskyddet inte utbyggt som i dag. Erikssons fick själva stå för en dryg miljon av de totala 2,4 miljoner kronor som saneringen och avbrottet kostade (källa Fjäderfä nr 10-2000). Lillemor och Göran kom dock tillbaka i produktion och drev Töreboda ägg fram till år 2007 då Peter Andersson köpte företaget som fortsättningsvis heter Vadsbo Ägg AB.

Förhandlingarna tog lite tid
Peter är från Älgarås som ligger ungefär två mil från Vadsbo och det var lite av en slump att Peter hamnade i Vadsbo. På Peters föräldragård fanns nämligen både jordbruksareal och mjölkproduktion vilken redan 1970-talet ersattes av en mindre hönsbesättning på cirka 1 000 höns.
– Min tanke var att utöka äggproduktionen på hemgården men det visade sig svårt att få tillstånd för det. Istället träffade jag Kotten som frågade mig om jag var intresserad av hans anläggning. Det tog dock några år med lite förhandlingar med honom, innan vi kunde komma överens, berättar Peter. Senare har Peter sålt av åkerareal hemmavid då hans barn satsar på annat än jordbruket men Peter har ändå en del växtodlingsarbete säsongsvis genom arrenderad mark.

Bygger om
Vadsbo Ägg är dock ett renodlat äggföretag på en fastighet som kan rymma ytterligare något hönshus men inte så mycket mer.
– Att bygga ut med fler stall är dock inte aktuellt nu, slår Peter fast. Men samtidigt känns det inte som dörren är helt stängd, om jag tolkar Peter rätt.
När Fjäderfä i januari 2019 svänger upp till Peter Andersson på Vadsbo Ägg AB, så snurrar det av folk vid stallbyggnaderna. Det visar sig att det pågår en ombyggnad av det ena stallet. Ut åker Victorssons T8:a för att ersättas av ett system för frigående höns. Leverantör blev även denna gång Victorssons som nu monterar sin modell för frigående höns ”Vireo Open Wide” men Peter berättar att även Agropool med Farmer Automatic och Swedfarm med Big Dutchman konkurrerade om affären och är det jämnt så fortsätter man gärna med den leverantör som man har haft, menar Peter.

– Victorsson har också fortfarande en del svensktillverkat och jag värdesätter det och tänker att alltid ger det några arbetstillfällen i landet.
Agropool sålde i somras en ny packmaskin (Stalkaat) till Peter och nu byter han även ut stora delar av den ventilation och styrning som har suttit i avdelningen sedan 1971. Det som behålls är tilluften som tas från taket medan frånluftsventilerna på väggarna ersätts av sex frånluftsfläcktar på taket.

– Jag hade också planer på två frånluftsfläktar i gaveln. Efter att ha gått här med förra sommarens långvariga värme där temperaturen i stallet tidvis låg på uppemot 35 grader så tänkte jag att det skulle vara bra att ha dem. Hönsen och produktionen tycktes i och för sig klara värmen ganska bra men inte är det bra med sådan värme. Efter diskussion med Victorsson så har vi dock bestämt att vi avvaktar med monteringen av gavelfläktarna, säger Peter.
Nämnas kan att takhöjden där Vireo-systemet ställs in är cirka 5,5 meter.
– Det blir alltså cirka 3 meter från inredningens övre del till taket där det är som högst, säger Peter.

Oförändrat hönsantal
Inte sällan kan hönsantalet ökas i en stallbyggnad när man går från bur till frigående men i Peters fall så blir antalet hönsplatser oförändrat.
– Jag skulle visserligen ha kunnat få in cirka tre tusen ytterligare hönsplatser i den frigående inredningen, men då hade jag totalt passerat 40 000 hönsplatser och tvingats till ny MKB-ansökan och något så kostsamt ger man sig inte in på för 3 000 höns. Till ombyggnationen hör även ett tillkommande utrymme för en fodervåg. Varje stallavdelning med burar har nämligen en egen våg i anläggningen och med den nya inredningen så ryms inte vågen i djurutrymmet. De gamla silosarna i glasfiber från Furab kan behållas och de är fullt intakta (dock efter vissa reparationer under årens lopp). Kapaciteten ligger på två silosar á 14 ton till varje avdelning, vilket gör att foderbilen vanligen svänger upp till Vadsbo Ägg en gång i veckan.
När undertecknad besöker Peter är burinredningen från 70-metersstallet med åtta batterirader utriven och allt är sålt som skrot, vilket visade sig vara mer lönsamt än anta ett bud på 100 000 kronor. Som möjligen framgår av bilderna så är avståndet från golv till tak imponerade när man står i stallet utan inredning. Ett nytt betonggolv ska nu gjutas. Armeringen är lagd och om vädret tillåter (vinterkylan inte blir för stark) så ska detta var klart när du läser detta. Man blandar betongen på plats. Dagen för start av montering av inredningen är också bokad, liksom hönsinsättningsdagen. Peter säger att det har flutit på bra men att man nu har hamnat några dagar efter planeringen. När hönsen kommer, så måste som bekant allt vara klart.

Hur långt blir då produktionsuppehållet under ombyggnadstiden?
– Går det som det ska så handlar det om 16 veckor, från vecka 48 2018 till vecka 12 i år, säger Peter som i huvudsak har använt Lohmannhönan genom åren.
– Jag gillar Lohmann, den hönan har fungerat bra för mig, inte minst med de äggvikter som jag vill ha, säger Peter.

Kapitalförstöring
De burar som Peter nu har sålt som skrot sattes in av Kotten strax efter sekelskiftet när omställningen var i full gång. Marknadsutvecklingen har sedan som bekant under senare år gjort det allt svårare att sälja burägg.
– Inte på grund av något konsumenttryck utan det har varit handeln påskyndade av djurrättsaktivisterna som har styrt detta. Och vi har hamnat i detta läge på marknaden, så nu hade jag inte något val, säger Peter.

Du har ju Källbergs äggproduktindustri i din närhet, kunde inte de bli kund för dina burägg?
– Man kan tänka och tro så, men så enkelt är det inte. Jag har visserligen fått erbjudanden från Källbergs. Längre tillbaka för cirka tio år sedan, så handlade det om ettårskontrakt och det kändes osäkert. Gans-ka nyligen fick jag förslag på treårsavtal men jag har avstått, säger Peter som säljer sina ägg till Dava. Kanske av historiska skäl, då Vadsbo Ägg tidigt var nära förknippat med Håkan Andersson och hans Svenska Lantägg AB. Känt är att även Källbergs kunder i dag allt oftare efterfrågar äggprodukter med ägg från frigående höns, så marknadstrycket gör att det känns väl motiverat att förflytta halva produktionen på Vadsbo Ägg från bur till frigående. Även om de felfria burarna kunde ha tjänat länge än.

– Hur länge jag behåller den andra buravdelningen intakt, låter jag vara osagt. Marknaden avgör, säger Peter och nämner att den investering som han nu gör ligger på 4-4,5 miljoner inklusive gjutning av det helt nya golvet som kostar cirka 700 000 kronor och man var även tvungen att ordna avlopp, vilket inte fanns med i den gamla lösningen med gödselgolv.

Att du väljer att investera visar att du tror på en god framtid som äggproducent?
– Det är klart att man funderar flera gånger, i synnerhet efter det år som vi har haft under 2018. Men svaret är givetvis ja. Men mitt svar utgår också från att jag trivs med höns. Jag tycker om dessa djur, säger Peter som är på anläggningen och jobbar sju dagar i veckan. Bortsett från de få tillfällen då han är bortrest – för till exempel kurser och möten med Svens-ka Ägg.
Och den närmaste tiden är spännande. Bygget ska bli klart till den planerade dagen för hönsens ankomst och då tar en ny tid vid på Vadsbo Ägg – med höns i frigående system.
– Jag har blivit rekommenderad att använda müslifoder till de frigående hönsen. Men vi får se. Jag har kontakt med flera foderföretag.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019.


Läs mer från besöket hos Peter på Vadsbo Ägg i följande artiklar i Fjäderfä nr 2-2019. Artiklarna finns även på denna webb.
1. Viktiga mötesplatser

Läs mer i en annan artikel om Peter Andersson synpunkter på lönsamheten, om arbetet inom produ-centrådet och om värdet med kollegor och mötesplatser vid “Ägg ska stå på egna ben”. (Sidan 48 )
2. Trevligt hembesök
Vid Fjäderfäs besök fick Peter för första gången någonsin klagomål på äggen från Vadsbo Ägg. Peter hanterade konsumentkontakten galant. (Sidan 56).