2019-02-08

OLIKA syn på livsmedelsproduktion

Landsbygd. Export. Beredskap. Miljöfarligt.
Det handlar om vad man förknippar med livsmedelsproduktion i de nordiska länderna.

Norge
Livsmedelsproduktion för en levande landsbygd!

Danmark
Livsmedelsproduktion skapar exportmöjligheter!

Finland
Livsmedelsproduktion står för god beredskap!

Sverige
Livsmedelsproduktion utgör en miljöfarlig verksamhet!

Kommentar:
Undertecknad redaktör har under årens lopp deltagit på otaliga av lantbruksmöten och seminarier landet runt samt läst dokument, utredningar och remisser samt andra pappersproduktioner som behandlar, beskriver och beslutar om det svenska landbruksföretagandet.

På något sätt tycker jag att formuleringarna ovan beskriver de olika nationernas huvudinriktning och inställning till lantbruket. Eller så gör de inte det? Vad tycker du?

Det talas visserligen numera, i och med den svenska konurrenskraftsutredningen och den nationella livsmedelsstrategin, om förändringar på svensk mark och i svensk politik.

Men när kommer praktiska förändringarna, på allvar?

Självfallet måste vi ändå tro på att det “miljöfarliga livet” erbjuder många möjligheter, och jag håller med Henning Trozelli när han i denna tidning säger att man “alltid ska gå in i ett nytt år, full med ny energi och stora förhoppningar.”

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2019.
Källa:
Beskrivningar av olika länders syn på lantbruks- och livsmedelsproduktion har förts ungefär som ovan på möten där redaktören har deltagit.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.