2019-02-08

“Ägg ska stå på egna ben”

Vi besökte tidigare i Fjäderfä nr 2-2019 Peter Andersson hemma på Vadsbo Ägg, strax söder om Töreboda.
Men Peter träffar man inte sällan också på Svenska Äggs möten och han är aktiv i både producentrådet och i den lokala föreningen Skaraborgs Fjäderfäavelsförening.
– Jag sätter stort värde på alla fina kontakter som jag har med kollegor och jag tror att vi alla har att vinna med tät dialog och de möjligheter som finns till idéutbyten och samarbeten, säger Peter.

Peter Andersson har suttit i producentrådet under två olika perioder och båda skedena var tumultartade i branschen med pressad lönsamhet och mycket tuffa diskussioner mellan äggproducenter och äggpackare. Ändå är fajt och krig inget som Peter söker, utan han tror mer på dialog där man verkligen försöker att lyssna på varandra.
– Det är viktigt med branschkollegor och jag är glad att jag har alla dessa kontakter, såväl här i närheten på både ägg- och kycklingsidan som i andra delar av landet.

Föreningsaktiv
Peter lyfter även fram stämman och kontaktdagarna med Svenska Ägg. Det erfarenhetsutbyte som sker där om man tar vara på möjligheterna, är värdefullt, menar han och han berättar också att den lokala fö-reningen Skaraborgs Fjäderfäavelsförening alltjämt är aktiv.
– Vi försöker att ha ett medlemsmöte och ett årsmöte varje år och på dagordningen behöver inte alltid så bara ”äggdiskussioner” utan vi kan också må bra av att träffas kring andra teman eller vid lämpliga besöksmål. Vi har gjort en hel del kul i föreningen, ibland tillsammans med packeri och kläckeri, ibland utan dem, säger Peter.

Tuff höst 2018
Hösten har som bekant varit tuff ekonomiskt för äggproducenterna och tuff har även samtalstonen varit, inte minst mellan producenter och packare och under hösten 2018 diskuterades som bekant äggpriset mycket intensivt, tidvis under högljudda former. Peter återkommer till att han vill vara rädd om dialogen och han avser både den som finns mellan äggproducenter och den som sker mellan producent och packare.

– Jag tror inte att någon vinner på ett krigstillstånd där pajkastningen går före att man lyssnar på va- randra. Vi har nu en fin stämning i producentrådet och försöker att jobba konstruktivt under Magnus Rinmans ledning. Jag tycker att vi ska vårda våra relationer och jag tror faktiskt inte heller att det är så enkelt att sitta som äggpackare och förhandla med handeln. Samtidigt så vill jag se mer framgång i packeriernas ansträngningar och särskilt irriterande är de så kallade ”fönstren” som gör att priserna till-låts vara låsta under lång period även när våra kostnader rusar i höjden. Att ha en inbyggd följsamhet mellan foderprisutvecklingen och äggpriset är fullständigt naturligt, och detta fungerade bättre förr. Därför måste vi äggproducenter göra vad vi kan och förhandla hårt, säger Peter.

Prisacceleration
Peter säger också att han förvånas över hur mycket äggpriset stiger i handelsledet, om man utgår från producentens prisnivå. Peter säljer något på egen hand, dels gårdsförsäljning och dels till en Ica-butik som företaget har haft sedan 1970-talet. Vadsbo Ägg har nämligen packeritillstånd.

Hur ser du på foderprisutvecklingen, äggpriset och lönsamheten nu när vi går in i 2019?
– Vi äggproducenter skulle behöva bättre betalt, den saken är klar. Hur mycket kan diskuteras och förutsättningarna är olika för varje producent.
Hur mycket steg foderpriset under förra året?
– Det är svårt att exakt säga rakt av, det beror på fodersorter och vilka avtalstider som man har haft. Min bedömning för min egen del är att det handlar om 80 öre per kilo. Men då tycker jag att det är viktigt att påpeka att även andra kostnader har stigit. I stort sett allt har blivit dyrare, säger Peter.

Olika förutsättningar
På frågan om vilket äggpris som är rätt och rimligt så återkommer han till att situationen är olika för olika producenter. Vi diskuterar den kalkyl som producentrådet inom Svenska Ägg tog fram i början av hösten 2018 för produktion av ägg och Peter som är ledamot i rådet har följt processen väl. Peter menar att kalkylen är riktig om alla kostnader ska vara täckta hos alla men så blir sällan verkligheten. Därför tvingas producenterna att hitta vägar till lönsamhet på andra sätt, eller snarare på egna sätt efter som var och en måste utgå från sin situation och ta vara på alla de effektiviseringar och besparingar som går att göra i det enskilda företaget.

– På något sätt så måste man ju få ihop det. Och jag är också emot att man ska ta pengar från andra produktionsgrenar som till exempel spannmålsodling, entreprenad eller skogsbruk för att kunna klara äggproduktionen. Omfördelningar av detta slag, kan möjligen vara ok under en kort period men inte särskilt länge. Äggproduktionen, som allt annat, måste stå på egna ben!, slår Peter fast.

Jobba med andra faktorer
Peter tog (som framgår av den tidigare artikeln) över Vadsbo Ägg år 2007, vilket med facit i hand kan sägas var en bra tid då åren därefter var relativt bra. Sedan kom några dåliga år, inte minst 2013. Peter har brutet räkenskapsår, den 1 juni, och för hans del så klarade sig 2017-2018 relativt bra medan 2018-2019 däremot blir betydligt sämre.

– Äggpriset är dock inte allt. Vi har många olika faktorer på kostnadssidan att jobba med. I producentrådet ägnar vi oss nu åt bland annat slakten. Vi måste få till en ändring på att det ska kosta två till tre kronor att plocka ut och få hönsen slaktade. Slakthönan borde ge en intäkt. Vi träffar just nu företrädare för slakterierna för diskussioner om detta, säger Peter.

Han trycker också på att många andra kostnader har höjts (strö, destruktion, hantverkares timkostnad, för att nämna några) och dessa ”småkostnader” blir också pengar av betydelse, säger Peter Andersson på Vadsbo Ägg.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.