2019-03-13

Kokbok för närodlat i offentliga kök

Kockar ifrån nio kommuner och landstinget i Värmland har arbetat fram en ny kokbok med namnet ”Nära mat till många gäster”.

I projektet har man kartlagt vilka lokala matproducenter som finns och de råvaror som kommunerna därmed har möjlighet att beställa.
Syftet är att fler närproducerade råvaror och produkter ska användas i kommunens kök och för att nå dit har man bland annat besökt ett tjugotal lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare.

Boken innehåller 60 recept, beräknade för åtta och 100 portioner. Boken kom ut i  höstas (nov 2018) under Värmlands bokfestival.

Detta positiva initiativ kan jämföras med kommuner (minst 80 skolor) i Stockholm som har serverat importerat nötkött från sjuka polska kor, utan att veta om det. Inte ens leverantören Kleins Kitchen, tycks ha känt till att man köpte, tillagade och sålde okontrollerat kött (och enligt Livsmedelsverket så fanns med importen erforderliga veterinära handlingar). Fyra grossister samt restauranger i Stockholm och Uppsala nämns som köpare av köttet. Oanvända partier har kallats tillbaka.
Kanske skulle dessa berörda Stockholmsskolor ha att lära av skolorna i Sunne och andra Värmlandskommuner.

Dessa kommunfall handlade inte om ägg eller fågelkött, utan kan betraktas som lärorika exempel.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019.
Källor:
https://sunne.se, Livsmedelsverket med flera.