2019-02-14

Riktlinjer för stipendier från Svenska WPSA

Varje år har Svenska WPSA möjlighet att betala ut stipendier till medlemmar som vill deltaga vid av WPSA arrangerade evenemang. Här beskrivs vad som krävs av den som söker stöd.

Vilka kan söka och vad kan man söka pengar till?
• Alla betalande medlemmar i Svenska WPSA under det året stipendiet avses att betalas ut.
• Resan måste avse ett evenemang organiserat av WPSA.
Ansökan
• Styrelsen tar löpande emot ansökningar under året.
• Beskriv vilket WPSA-evenemang som du avser deltaga i. Plats samt datum.
• Beskriv hur denna nya erfarenhet/kunskap skall kunna återföras till näringen i Sverige.
• Inkludera en budget.
• Maxbelopp: 20 000 sek. Andra belopp kan beaktas vid särskilda fall. Inga pengar utbetalas innan slutrapporten har godkänts.
• Styrelsen bestämmer vilka ansökningar som blir beviljade stipendier. Detta beslut är inte förhandlingsbart.

Slutrapport
• 4 veckor efter genomförd resa ska en Slutrapport/Reserapport ha inkommit till Styrelsen för Svenska WPSA.
• Godkännande av reserapporten görs av styrelsen.  
• Reserapporten skall innehålla:
– ekonomisk redogörelse.
– publicerbar artikel i för näringen relevant tidskrift.  

Styrelsen Svenska WPSA

Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019.