2019-02-08

Svenska Äggs valberedning informerar

Det är positivt att vara förtroendevald!

Att engagera sig, kunna påverka och få vara delaktig i en utveckling är något värdefullt och viktigt. Därför uppmanar vi dig som vill möta framtidens äggproduktion att höra av er till oss för eventuella framtida förtroendeuppdrag eller ge förslag på duktiga kollegor.

Svenska Ägg som organisation befinner sig i en utvecklingsfas med många intressanta projekt med allt från sådant som smittskydd, stallklimat etcetera till marknadsföring.

Vi vet, att det finns många duktiga äggföretagare runt om i Sverige med olika koncept, med mycket kunskap och engagemang. Just detta är vad den svenska äggnäringen behöver.  

Styrelsen får bestå av maximalt 13 ledamöter som representerar äggproduktion, packerier, foder, unghönsuppfödare och kläckare. Att vara ledamot i styrelsen är representera sin kompetens och arbeta för hela äggnäringen, inte representera ett företag. Det är inte betungande utan ett mycket intressant uppdrag.

Valberedningen arbetar varje år med att hitta lämpliga förslag till ledamöter med olika profiler och kompetenser. Det är ingen lätt uppgift, men ack så viktig. Vi vill också betona att vi endast ger förslag på ledamöter till stämman. På stämman väljs de föreslagna på ett öppet och demokratiskt sätt.

Det är mycket viktigt att medlemmar engagerar sig inom vår organisation så att det tas kloka beslut som leder till en bra utveckling av äggnäringen. Vad händer om ingen vill engagera sig i och påverka framtiden? Vem ska driva våra frågor?

Hör gärna av er till någon av oss i valberedningen. Vårt förslag kommer ut i samband med kallelsen till stämman.

Vi ses på stämman!
Hälsar Valberedningen

I valberedningen ingår:
Charlotte Norrman-Oredsson som är sammankal-lande och nås på mail: charlotte@skeagard.se och telefon: 0708-525258.
Övriga ledamöter: Lennart Andersson, Thomas Malmström, Mikael Gilbertsson och Erik Emanuelsson.

Årsstämman hålls tisdagen den 12 mars 2019.
Program och anmälan finns på sidorna 20-21 i denna tidning. Handlingar skickas även ut till alla medlemmar. Se även http://www.svenskaagg.se

Publicerat i Fjäderfä nr 2-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.