2019-03-26

Vaccination mot E coli

Paivikki Perlo-Mäkelä (bilden) stod för ett föredrag om vaccinering mot E. coli i den finska kycklinguppfödningen där man vaccinerar föräldradjuren vid två eller tre tillfällen, sedan 2017, och hon kunde berätta om förbättringar med jämnare flockar med sänkt dödlighet. Man har minskat sjudagarsdödligheten från 1,2 procent till 1,02 procent och man ser nu färre flockar med stor dödlighet (=jämnare flockar).
Paivikki Perlo-Mäkelä menade dock att man inte ska dra alltför stora slutsatser av materialet, ännu så länge.
– Vi fortsätter och när vi har ett större material att utvärdera så kan vi utveckla vår statistik och precisera våra analyser.

/Fjäderfä nr 3-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.