2019-03-20

Nödvändigt att arbeta med media och konsumenterna

Carlos Concalo das Neves, från norska veterinärinstitutet, talade om livsmedelssäkerhet och de utmaningar som världens djurhållning och matproduktion står inför. Föredraget handlade om zoonoser, antbiotikaresistens, biosäkerhet och FN:s hållbarhetsmål. Han framhöll att de nordiska länderna är i bästa klassen men tryckte också på att både Norden och övriga Sverige står inför utmanande hållbarhetsmål.
– Hur ska vi kommunicera detta?, frågade Carlos och pekade på den genomslagskraft som de sociala medierna har i dagens samhälle. Carlos presenterade också några utmaningar som branschen står inför när det gäller kommunikationen genom media till allmänheten. “Man måste arbeta med dem, inte emot dem”.

– Vilket koldioxidavtryck står din fjäderfäprodution inför? Hur förklarar ni och når ut med att bra djurhälsa leder till en mer hållbar livsmedelsproduktion? God kommunikation mellan stater, människor och politiker samt branscherna är av största vikt, men det är inte enkelt. Det får inte uppstå stora gap mellan dessa parter.
– Hur ska man tala till varandra? Vem uttalar sig? Vad sägs och hur och var presenteras budskapen?

När det går fel så faller konsumtionen, exempelvis i kycklingkött påverkar det konsumtionen; det vet norrmännen. Han redovisade antibiotikaanvändningen i EU ock konstaterade att Norge och Island ligger lägst, tätt följda av Sverige och Finland. Detta medan man i många asiatiska besättningar hanterar resistensproblematiken genom fortsatt anvädning av antibiotika och att växla preparat var tredje månad.

Carlos berättade främst om arbetet i Norge med djurhälsa och matsäkerhet och han informerade om att hans arbetsgivare, Veterinärinstitutet, investerar i nya lokaler på 65 000 kvadratmeter för 8,4 miljarder. För det får man nya forskningslokaler och “då blir vi större än vad de svenska fågelforsknings-lokalerna erbjuder utanför Uppsala”, avslutade Carlos lite provocerande gentemot de svenska åhörarna.

/Sven Secher
Fjäderfä 3-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.