2019-03-19

Efter många långdragna förhandlingar
– kommer eko-EU-reglerna

Lars Holdensen (bilden) talade under NPC 18 om nya regler för ekologisk produktion, vilka enligt planeringen ska införas år 2021 och diskussioner om detaljerna pågår. Lars beskrev ingående hur komplicerade och långdragna EU-förhandlingarna är när det gäller tillkomsten av nya detaljerade regler. Det handlar till exempel om beräkningar av ytor för verandor (om de ingår eller inte ingår och om de räknas in i utearealen eller i innearealen,   maximalt antal våningar i systemen föreslås, tillgång till sittpinnar (även till slaktkycklinguppfödning), krav på minimistorlek på rastgården, krav på vegetation i uterastgården och att den i övrigt är attraktiv för djuren.
Dessutom diskuteras nya krav på att man håller efter risken för smittspridning i uteområdet samt krav på användning av ekologiska djur även i Parentsledet.

Diskussionerna gäller även karenstider vid användning av mediciner där medel som i dag inte omfattas av karenstider, kan komma att göra det. Normalt gäller dubbla tider för ekologisk produktion, jämfört med konventionell men för framtiden är inget säkert, sa Lars.

För närvarande pågår som nämnts lobbyarbetet och förhandlingarna om de kommande reglerna och hur och var EU-beslutet landar i alla dessa detaljer, och hur det kommer att påverka produktionskostnaden för ekologiska ägg och ekologisk matfågel.

Nämnas kan att Lars Holdensen talade en mycket bra engelska, vilket underlättade för åhörarna under detta föredrag på NPC 18.

Sven Secher
Fjäderfä nr 3-2019.
NPC 19 hålls i Finland


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.