2013-01-09

Coop avvaktar med hänvisning till behovet av mer kunskaper

Coop har inte samma utbud av ägg i de olika butikstyperna. I Coop Forum säljer man ägg från höns i inredda burar. I butikerna Konsum, Nära och Extra har man däremot utestängt ägg från inredda burar.
Coop motiverar frånvaron av denna äggkategori med hur konsumenternas efterfrågan ser ut. Samtidigt är konsumenternas begränsade kunskaper på området ett informationsproblem, enligt Coop:s produktsäkerhetschef Lena Malm.


Inom Coop-koncernen säljer Coop Nära, Coop Konsum och Coop Extra enbart ägg från frigående höns. Coop Forum är den enda Coop-kedjan som säljer ägg från höns i inredda burar.

– Bakgrunden till detta är helt och hållet betingad av tillgång och efterfrågan, säger Lena Malm, produktsäkerhetschef på Coop. Vår försäljning av ägg från frigående höns har ökat och tillgången på dessa ägg räcker för att tillgodose Nära-, Konsum- och Extrabutikerna.

Om äggen från frigående system skulle räcka till även för Forum-butikerna, skulle det då bli slut på försäljningen av ägg från inredda burar  även där?
– De inredda burar som används idag skiljer sig väldigt mycket från de gamla, nu förbjudna, burarna. Ett beslut om att fasa ut dessa ägg måste, förutom på marknadsmässiga skäl, även grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. I dagsläget går det inte att säga vilket inhysningssätt som är att föredra ut djurhälsosynpunkt, eftersom det finns för- och nackdelar med båda. Men vi följer hela tiden forskningen på området och frågar efter de senaste resultaten.

Har ni påverkats av Djurens Rätts kampanj mot ägg från inredda burar?
– Inte direkt, men den stora efterfrågan på ägg från frigående höns kan mycket väl delvis ha sin förklaring i den kampanjen. Ytterligare en aspekt på detta är att den genomsnittlige konsumentens kunskap om hur modern djurhållning går till är väldigt dålig. De flesta konsumenter har ingen som helst kontakt med lantbruk och känner givetvis heller inte till den stora skillnaden mellan de gamla burarna som förbjöds och de nya inredda. Här tycker jag att såväl handeln som branschorganisationerna har ett ansvar att sprida korrekt information.

Finns det inte en risk att äggen från inredda burar helt försvinner från era butiker, trots att dessa ägg i dagsläget enligt vetenskapen är lika bra ur djurhälsosynpunkt som äggen från frigående höns?
– Just detta är ett av skälen till att vi inte fasar ut äggen från inredda burar. Ytterligare ett skäl har att göra med konsumenternas begränsade kunskaper, att de inte känner till skillnaden mellan dagens inredda burar och de gamla, numera förbjudna.

Huruvida den ökande efterfrågan på Coops ägg från frigående höns motsvaras av en minskning av försäljningen av äggen från inredda burar vill inte Lena Malm uttala sig om, eftersom hon inte kan lämna ut försäljningssiffror. Hon påpekar dock att Coop Forum, som stormarknad, är  tydligast profilerad i prisfrågan under vinjetten ”Storhandla billigt”.

Därför är det naturligt att vi har fler lågprisalternativ i dessa butiker, även vad gäller äggen.
– Det finns fortfarande en efterfrågan på ägg från inredda burar som motiverar försäljning, även om försäljningen av ägg från frigående höns är stark.

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2013. Läs mer:

Tillbaka för att ta del av fler artiklar om handelns och konsumenternas syn på livsmedlet ägg med en konsumentenkät, intervju med vd på organisationen Sveriges Konsumenter samt övriga dagligvarukedjor.