2013-01-09

Ica väljer väg utan vetenskapligt stöd

Ica säljer enbart ägg från frigående höns under det egna varumärket. Detta trots att man är väl medveten om att det inte finns några vetenskapligt belagda djurhälsoskäl för detta. Beslutet motiveras med kundernas efterfrågan. Försäljningen av ägg inom Ica består dock totalt sett av drygt tio procent ägg från inredda burar.
Samtidigt säger Ica på sin hemsida att man helst skulle sälja bara ekologiska ägg.


Alla ägg som säljs under Ica:s eget varumärke kommer från frigående höns. I sitt centrala sortiment har dock Ica även ägg från höns i inredd bur. Den senare kategorin står för cirka 11 procent av det totala äggsortimentet inom Ica:s centrala sortiment.

– Trenden är att kundernas efterfrågan på ägg från frigående höns stadigt ökar, säger pressekreterare Ronnie Johansson. Vi köper ägg från frigående höns i den utsträckning som vi kan, men på grund av Ica:s storlek har vi inte möjlighet att enbart köpa in ägg från frigående höns. Efterfrågan på ägg är helt enkelt för stor för att äggen från frigående höns ska räcka till.

Vill gå längre

Tilläggas kan, att det av Icas hemsida framgår att denna ledande dagligvarukedja skulle vilja gå ännu längre när det gäller att smalna av konsumenternas möjligheter att själva välja vilka ägg de ska kunna köpa. Ica skriver nämligen bland annat så här, citat från www.ica.se: ”Helst skulle vi på ICA bara sälja ekologiska ägg. Men tillgången är inte tillräckligt stor i Sverige i dag. Därför hittar du även andra sorters ägg i våra hyllor. För våra egna varumärken är minimikravet att äggen kommer från frigående  svenska höns. Här hjälper vi dig att skilja mellan ägg och ägg”.

Drastiskt beslut utan vetenskaplig grund

Ica går således mycket långt när det gäller att bestämma vad konsumenterna ska kunna köpa av livsmedlet ägg. När Fjäderfä vill veta på vilka grunder Ica har fattat beslutet att enbart sälja ägg från frigående höns under sitt eget varumärke blir vi hänvisade till produktkvalitetschefen Lena Sparring. Hon förklarar beslutet med att kunderna framförallt efterfrågar ägg från frigående höns. Samtidigt säger hon att Ica hela tiden, ända sedan de gamla burarna förbjöds, har varit medvetna om att det inte finns något vetenskapligt stöd för att välja ägg från frigående höns före ägg från inredda burar.

Inredda burar inte sämre djuromsorg

– Ica följde noggrant myndigheternas och branschens undersökningar i samband med att de gamla burarna förbjöds. Då undersökningarna inte visade att de nya, inredda burarna var sämre ur ett djuromsorgsperspektiv beslutade vi att tillåta ägg från inredda burar i vårt sortiment.

Lena Sparring bekräftar att påtryckningarna från Djurens Rätt mot ICA har varit omfattande i den här frågan. Hon förnekar dock att det är Djurens Rätt som har fått Ica att fatta beslutet att enbart sälja ägg från frigående höns under eget varumärke. Däremot kan hon tänka sig att enskilda Ica-handlare har låtit sig påverkas av kampanjen.

Tillbaka för att ta del av fler artiklar om handelns och konsumenternas syn på livsmedlet ägg med en konsumentenkät, intervju med vd på organisationen Sveriges Konsumenter samt övriga dagligvarukedjor.

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2013. Läs mer:

Tillbaka för att ta del av fler artiklar om handelns och konsumenternas syn på livsmedlet ägg med en konsumentenkät, intervju med vd på organisationen Sveriges Konsumenter samt övriga dagligvarukedjor.