2013-01-09

Burägg tas bort från Axfoods butiker

Axfood förefaller längst komna av de stora dagligvarukoncernerna när det gäller att plocka bort äggen från höns i inredda burar. Denna strategi förklaras enligt miljöchefen Åsa Domeij dels av kundönskemål, dels av påverkan från djurskyddsorganisationer som Djurskyddet Sverige samt Djurens Rätt.

Inom Axfoodkoncernen är det endast Willys samt ett fåtal av de senast tillkomna Hemköpsbutikerna som säljer ägg från höns i inredda burar. Då ska det också påpekas att Willys försäljning av nämnda äggkategori har minskat kraftigt sedan hösten 2011, samt att de nya Hemköpsbutikerna så småningom måste rätta in sig i ledet och anpassa sig till Hemköps sedan länge antagna policy att inte sälja ägg från inredd bur. Någon central policy inom Axfoodkoncernen finns dock inte när det gäller ägg, förutom att man inte säljer importerade färska ägg.

När vi frågar Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, vad som är grunden för Hemköps och Prisxtras beslut att inte sälja ägg från höns i inredda burar så hänvisar hon, förutom till kundönskemål, till att djurskyddsorganisationer som Djurskyddet Sverige samt Djurens Rätt anser att frigående inhysning är det bästa ur djurvälfärdssynpunkt.

Men SVA har ju helt nyligen konstaterat att det i dag inte finns ett vetenskapligt grundat underlag för att bedöma om hälsoläget skiljer sig mellan frigående system och inredda burar. Litar du mer på Djurens Rätt än på SVA?

– Djurhälsa och djurvälfärd är inte samma sak. Det är alltid svårt att veta säkert hur djur upplever sin miljö. Därför får man utgå från i hur stor utsträckning de ges möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Rörelsefriheten och pickandet är viktiga sådana beteenden för värphöns, och möjligheterna att utöva dessa är större i frigående produktion. Det är heller inte bara Djurens Rätt som hävdar detta, utan även Djurskyddet Sverige.

Hönshälsan bra i alla system

– Därmed är det dock inte alls säkert att hälsoläget måste vara bättre bland frigående höns. Jag tror inte att hälsoläget är ett stort problem i något av de system som används i Sverige. Problemen rör sig mer om möjligheterna att utöva naturliga beteenden. Personligen anser jag att värphönsen har alltför små utrymmen i både inredda burar och i frigående system. Samtidigt är jag medveten om att det är ekonomin som tvingar fram de små ytorna.

Ombedd att titta i kristallkulan säger Åsa Domeij att hon tror att även Willys så småningom tar steget fullt ut och plockar bort äggen från inredda burar ur sitt sortiment. Därmed skulle hela Axfoodkoncernen bli ”buräggsfri”.

Vilken betydelse har Djurens Rätts kampanj mot ägg från inredda burar haft för den här utvecklingen inom Axfood?
– Jag tror att det framförallt är Ica- och Coopbutiker som har påverkats, eftersom kampanjen mest har riktats mot dessa. Det har inte förekommit några aktioner mot våra butiker. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att även våra kunder har påverkats av Djurens Rätts kampanj.

På sin hemsida skriver Djurens Rätt att man ser ett totalförbud mot inredda burar som enbart ett delmål. Slutmålet är att inga hönor ska utnyttjas för äggproduktion. Detta innebär i så fall att all industriell äggproduktion i Sverige upphör, och att vi blir hänvisade till enbart importerade ägg i butikerna. Följande fråga torde därför kunna motiveras:

Finns det en risk att Axfood och den övriga handeln hjälper Djurens Rätt att nå det målet genom att till att börja med sluta sälja ägg från inredda burar?

– Nej, ett sådant scenario är helt osannolikt. Vi har ju en utveckling där både försäljningen av ekologiska ägg och ägg från frigående höns ökar. Jag är övertygad om att de flesta konsumenter vill ha  svenska ägg. Dessutom har ägg som livsmedel stora fördelar både ur klimat- och näringssynpunkt.

– Skulle de radikala djurrättsrörelserna få stöd hos majoriteten av befolkningen så kommer det inte att finnas några importerade ägg heller, eftersom djur-rättsrörelser finns även i de möjliga exportländerna. Dessutom skulle säkert ett förbud mot äggproduktion i Sverige även följas av ett importförbud.

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2013. Läs mer:

Tillbaka för att ta del av fler artiklar om handelns och konsumenternas syn på livsmedlet ägg med en konsumentenkät, intervju med vd på organisationen Sveriges Konsumenter samt övriga dagligvarukedjor.