2013-05-14

Kommunala spenderbyxor

Ibland räds svenska kommuner inte merkostnader i livsmedelsupphandlingen. Det kan handla om ekologisk mat eller som i exemplen i denna tidning ägg från frigående höns.

Kumla är en landsortskommun i Örebro län med dryga 20 000 invånare och där bor således cirka 0,2 procent av Sveriges befolkning. Kommunen gör av med cirka 10 000 ägg per år, enligt kommunens upphandlingsunderlag. Vid användning av ägg från inredda burar kostar äggen årligen omkring 184 000 kronor (angett pris är 18,36 kr/kg).
Men kommunen har också fått pris offererat på ekologiska ägg (”KRAV-märkta ägg från frigående höns utomhus”, som man beskriver dem i handlingarna).

Vid ett val av ekologiska ägg skulle kostnaden för Kumla kommuns ägg öka till cirka 340 000 kronor, alltså 85 procent dyrare och i kronor räknat en ökad kostnad på 156 000 kronor. Något pris på ägg från frigående höns har kommunen inte tillgång till.

Man skulle kunna tro att kommunen då, för att ransonera med skattebetalarnas pengar så att det blir mer över till kommunala åtagandena inom skola och vård, skötsel av vägar, snöröjning och mycket annat, väljer de billigaste äggen, ägg från inredda burar.
Men så tycks inte vara fallet i Kumla där det i arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige den 19 september 2011 föreslogs att det inför upphandlingen 2012 skulle väljas ägg från frigående höns.

Kumla kommun kan här sägas ha landat på någon form av kompromiss, men som framgår av artikel på sidorna 12-13 är grunderna för beslutet inte helt klara. Att kommuner väljer ett dyrare alternativ utan att kunna förklara skälen till att de gör det valet är noterbart. Detta tycks heller inte vara ovanligt i offentliga Sverige och det finns kommuner som går ännu längre och väljer ekologiska produkter, där merkostnaden som bekant kan vara betydande.

Kumla är inte unikt. Vi berättar här, och i artikeln på sidorna 12-13, om denna och andra kommuner för att exemplifiera hur resonemangen går i några av landets kommuner när det gäller inköp av ägg.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 5-2013.

Läs även: Kommuner begär ägg ...


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.