2019-03-18

Välbesökt nordisk möte på Island

Helena Marta Stefánsdottír hälsade deltagarna på det nordiska Fjäderfämötet 2018 välkomna till Island och lämnade därefter ordet till Jón Magnus Jónsson.
– Det är fjärde gången som konferensen hålls här på Island och det är fantastiskt att vi kan se 150 deltagare här. Låt mig också tacka sponsorerna av denna konferens.

Jón Magnus Jónsson är den fjäderfäproducent som du mötte i Fjäderfä nummer 10-2018 och Helena Marta Stefánsdottír jobbar på det isländska foderföretaget Lifland. Jón Magnus inledde konferensen Nordic Poultry Conference (NPC) med några sam-manfattande ord om den isländska fjäderfäproduktionen.
– Konsumtionen av kyckling på Island ligger runt 9 000 ton per år och här används endast Ross 308. Vi har 20 procents import och den ökar varje år. Vi är ganska oroade över utvecklingen då importen hotar den lokala uppfödningen och här är det restauranger och hotell som köper in denna kyckling.

Jón Magnus berättade att man är tre företag som producerar kyckling och de har var och en egna parentsdjur, kläckerier och slakterier. På värphönssidan så finns två större äggproducerande företag samt några mindre och vi besöker i en annan artikel i denna Fjäderfä en av de mindre äggproducenterna: Thorstein Sigmundsson.

Även på äggsidan så har producenterna hela kedjan. Man kan också uttrycka det som att packarna på Island även producerar äggen.
– Alla säljer äggen själva, även de allra minsta, sa Jón Magnus.

Mycket gott hälsoläge
Island har cirka 340 000 invånare men 2,4 miljoner turister varje år och Jón Magnus sa att produktion av mat så här långt norrut medför import av i stort sett alla foderråvaror.
Han berättade också om den goda hälsostatusen och framhöll att antibiotika i kycklinguppfödningen är en okänd metodik. När det gäller vaccinationer så vaccineras alla parentsdjur mot coccidios och Marek och föräldradjuren på kycklingsidan får även vaccin mot blåvingesjuka. Vaccination i uppfödningen för höns, slaktkycklingar eller kalkoner förekommer inte.

– Vi är glada att ha en så bra situation och vi gör allt vi kan för at bevara detta läge på Island. Den goda hälsan leder också till att vi har mycket goda produktionsresultat på Island, sa Jón Magnus Jóns-son och det har tidigare på de nordiska fjäderfämöten rapporterats att man har en av världens absolut bästa tillväxt i kycklinguppfödningen på Island.

Inte utan utmaningar
Jón Magnus berättade också om nolltoleransen mot salmonella och hur man hanterar campylobakter enligt ett strikt program. 1995 hade man dock en allvarlig campylobakterkris på Island med insjuknade människor som följd.
– Det var en verklig kris men vi har tagit oss tillbaka och i dag har vi mycket låg förekomst av campylobakter. Om campylobakter påträffas så fryses köttet in och ska hållas där i minst en månad innan det får användas. Om salmonella påträffas gasas flocken och kropparna destrueras.
Men trots den goda hälsan och den väl fungerande produktionen så finns det problem och de handlar framför allt om de höga produktionskostnaderna. För att möta importen skulle kostnaderna i branschen behöva sänkas men vägen dit är inte enkel för de isländska fjäderfäproducenterna. Situationen känns igen i de övriga nordiska länderna, satta i ett internationellt konkurrensläge.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 3-2019.