2019-03-18

Vill ej öppna för import

Nästa inledningstalare på NPC 18 var Sindri Sigurgeirsson som är ordförande för den isländska bondeorganisationen och han tog upp det goda hälsoläget på Island till diskussion.
– Vi lägger ned mycket arbete på att hålla djuren friska för att bland annat undvika användning av antibiotika. Samtidigt har vi ett hot från importen av kött, sa Sindri och uttryckte oro för ett förslag gällande icke värmebehandlade produkter. Han berättade också att det tidigare dominerande köttet, lamm, har fått hård konkurrens från gris- och kycklingkött. Dessa tre köttslag ligger på ungefär samma nivå (vardera 25 kilo per invånare) medan nöt ligger lägre.

/Fjäderfä nr 3-2019