2019-09-10

Holländska fjäderfäcentrum vill samarbeta med Svenska Ägg

Fem personer från Poultry Expertise Center deltog i juni i en studieresa för representanter från Regio Food Valley i Holland. Som värd för mötet stod Region Östergötland och målet är ökat utbyte mellan EU-länderna.

Chef för fjäderfäcentrum i Holland, Eltjo Bethlehem, var väldigt glad över att få träffa Svenska Äggs ordförande Astrid Lovén Persson och verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius för att diskutera en eventuell samverkan i ett stallmiljöprojekt om dammreducering. I Holland har man problem med damm i både utom- och inomhusmiljö, eftersom stallarna i en del områden står så tätt.

Holland har cirka 15 miljoner höns, detta på en yta av omkring    42 500 kvadratkilometer, vilket motsvarar ungefär Smålands och Skånes yta tillsammans. Invånarantalet är ca 17 miljoner, vilket ger ungefär 400 innevånare per kvadratkilometer och befolkningstätheten gör dammet till ett folkhälsoproblem i den hönstätaste regionen.

Dammreduktion
Projektet har redan föregåtts av ett annat i Holland. Där har tio olika dammreduktionsmetoder provats fram och trattats ner till fyra ekonomiskt lösbara varianter. Det gemensamma projektet skulle innebära att två pilotgårdar kan få ingå i ett test. Faller någon av varianterna väl ut enligt våra svenska mått och regler kan förhoppningsvis svenska hönshus i framtid ha tillgång till en eller flera bra dammreduktionsmetoder. Om projektet blir av får vi förhoppningsvis veta under hösten, vilket vi kommer att berätta vidare om då.

Marie Lönneskog Hogstadius

Publicerat i Fjäderfä nr 7-2019.