2019-09-11

Svenska Äggs Kontaktdagar

Svenska Äggs Kontaktdagar hålls den 23-25 oktober 2019 i Uppsala på Clarion Hotel Gillet.

Mer information i tidningen Fjäderfä nr 7-2019 och på www.svenskaagg.se