2019-09-11

Viktigt att hålla hönan i god form!

Det är viktigt att hålla sig i god form, i synnerhet när man ska prestera på hög nivå. Såsom våra hönor gör.
Kanske du minns Sofia Hollstedts tidigare   artiklar, bland annat om hur man håller “elitidrottarna” – dagens värphönor i bästa form.
Motsatsen är inte bra: Ju sämre hälsa en höna har, desto mer mottaglig är hon för sjukdomar och andra störningar. Och då påverkas äggproduktionen negativt och därmed ekonomin i företagarens verksamhet.
Dagens artikel: I denna tidning handlar Sofias femte rådgivningsartikel om sjukdomar och parasiter.

Se listan på tidigare artiklar nedan.               

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 7-2019

Artikelserien Hönsens Signaler

“Hönsens signaler” är huvudrubriken för en serie fördjupande artiklar om höns och hönsskötsel för produktion av ägg. Författare är Sofia Hollstedt och artikelserien grundar sig på den kurs som hon höll i februari 2019. Kursen kommer att återkomma hösten 2019, och då hålls den på Hooks herrgård, Jönköping, den 20 november.

Följande artiklar har publicerats utifrån detta kursmaterial:
Fjäderfä nr 3-2019: Så tar du hand om stallets elitidrottare
Fjäderfä nr 4-2019: Att förstå hönans signaler
Fjäderfä nr 5-2019: Insättning av unghöns
Fjäderfä nr 6-2019: Rutiner – vad gör du i stallet varje dag?
Fjäderfä nr 7-2019: Sjukdomar och parasiter. Vänta inte för länge!
Sofia Hollstedt arbetar på Swedfarm AB och hon kan kontaktas på mail:
sh@swedfarm.se

Rådgivningsartiklar
I tidningen Fjäderfä publiceras löpande rådgivningsartiklar av olika författare inom en rad ämnen kring fjäderfäskötsel och företagande. Vi har under detta år bland annat tagit upp frågor kring ekonomi och företagande i flera artiklar och har även behandlat specifika ämnen som ljus, vatten, vattenkvalitet med mera.
Om du vill skriva en artikel, eller tipsa om ett intressant ämne, så är du alltid välkommen att kontakta redaktör Sven Secher: journalistgruppen@secher.pp.se 070-672 06 32.